Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Domény SK

Od 1.9.2017 prišlo k zásadným zmenám v podmienkach a pravidlách registrácie slovenskej národnej domény SK. Ponovom sa môže držiteľom domény SK stať ktorýkoľvek subjekt s platnou doručovacou adresou v niektorej krajine Európskej únie (EU), Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), alebo Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA). Pri organizáci je povinné uvádzať IČO, pri fyzických osobách je odporučené uviesť na registráciu dátum narodenia žiadateľa. Prevod domény, tedy zmena registrátora domény SK je ponovom riešená pomocou autorizačných hesiel (auth-id).

Pri doménach, registrovaných pred 1.9.2017, využívajúcich na registráciu zastúpenie registrátora podľa pôvodných pravidiel, bude v súlade s podmienkami registra SK-NIC vykonaná zmena údajov na skutočných držiteľov najneskôr do jedného roka odo dňa zmeny pravidiel. Pri doménach SK, registrovaných u nás, tieto údaje skontrolujete ve svojom Centre administrácie.

Pravidlá domény SK, zmena DNS nameserverov domény SK, prevod SK domény, SK.NIC, expirácia...