Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Slovník pojmů

Na této stránce naleznete náš slovníček základních pojmů na, které můžete narazit v souvislosti s našimi službami. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, kontaktujte nás, rádi jej vysvětlíme.

.htaccess - je obvyklý název pro dodatečný konfigurační soubor webserveru Apache. Soubor může být umístěn v libovolném adresáři. Direktivy /pokyny/ uvedené v souboru se vztahují na tento adresář a všechny jeho podadresáře. Obvykle slouží k přesměrování na jiné stránky, časté použití souboru je i pro určení lokalizovaných chybových hlášení pro chybové stavy protokolu HTTP. Pokud na svém FTP tento soubor nevidíte ale víte o jeho existenci, zapněte si v FTP klientovi zobrazení skrytých souborů. Tento skrytý soubor také může činit problémy při mazání zdánlivě prázdných adresářů, ve kterých zůstává obsažen.

Add-ons - často označované např. jako plug-iny, tj. něco navíc, co je možné použít jako funkční doplněk k danému softwaru. Např. doplňky, které se dají přihrát do internetového prohlížeče atd. Více informací zde.

Apache - Apache HTTP Server je softwarový webový server s otevřeným kódem pro GNU/Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Microsoft Windows a další platformy. Jeho vývoj se datuje od roku 1996. V současné době dodává prohlížečům na celém světě většinu internetových stránek. Bývá součástí kompletních balíků (xAMP) webserverových služeb, např. LAMP (linux) a XAMPP (WAMP, windows). Obdobou webserveru apache je IIS od společnosti Microsoft, který je součástí systémů Windows a Microsoft server. Na rozdíl od komerčních prodůktů Microsoftu je však zdarma.

AUTH-ID - (auth-info, transfer kód, heslo k převodu domény): kód generovaný centrálním registrem domény, který slouží pro potvrzení změny registrátora domény. Tento postup je využíván u některých národních domén (CZ, DE) a u většiny gTLD.

ccTLD - (country code top level domain): doména nejvyššího řádu přiřazená některému státu. Např. CZ, SK, DE atd.

CGI skript - je Vámi vytvořená aplikace, která umožňuje generovat dynamické stránky. Obsah prezentace může být ovlivněn například časem přístupu, adresou počítače, a další.. Pro psaní programu můžete zvolit prakticky libovolný programovací jazyk C, C++ , Perl. Skripty bývají pak rychlejší a mají menší serverové nároky.

Connection string - se používá pro přístup k databázi. Určuje webové prezentaci cestu, kde je databáze umístěna a způsob jak se k ní připojit. U naší společnosti se používá jmenný tvar - <název-databáze>.dbaserver.net .

Cron - je plánovač úloh, pomocí kterého můžete volat konkrétní URL ( program, skript, a další.) každých x minut, x hodin nebo ve specifickém čase, v týdnu či v měsíci. Naplánování procesu nastavíte v centru administrace zakaznického účtu v detailu služby.

CZ.NIC - Sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., je zájmové sdružení právnických osob. Hlavním cílem sdružení je zajištění provozu domény CZ. Toto sdružení je centrálním správcem domény CZ. Doména CZ je poskytována zákazníkům prostřednictvím akreditovaných registrátorů. Informace o sdružení najdete zde.

DNS - (Domain Name System) je sofistikovaný systém doménových jmen, který je realizován DNS servery (Domain-name servery, NS) Tento systém řídí a určuje, pro kterou doménu se na kterém serveru nachází webová prezentace a jiné druhy služeb.

DNSSEC - je rozšíření systému doménových jmen (DNS), které zvyšuje jeho bezpečnost. DNSSEC zajišťuje že informace získané z DNS jsou správné, že nebyly neoprávněně upraveny či podvrženy. Více informací zde.

Doména - Internetová doména je textový řetězec, který v rámci internetu jednoznačně identifikuje server, službu fungující na serveru, počítačovou síť apod. Hlavním cílem domén je ulehčit orientaci uživatelů v internetu. Doména má přesně danou syntaxi a podmínky registrace, které se liší dle konkrétního typu domény. Každá registrovaná doména má svého správce, který doménu zpravuje prostřednictvím registrátorů. Příklad domén: nazev-domeny.cz, help.czechia.com, atd.

Domenový alias - je nastavení parkované domeny jako "zrcadla" na doménu primární, kde běží hostingova služba, která toto nastavení umožňuje. Následně se bude zobrazovat totožný obsah prezentace jako na doméně primární.

Doménový koš - je schránka, do které budou automaticky umístěny e-mailové zprávy, které dorazí na neexistujicí mailové adresy na příslušné doméně. Tuto možnost je možné si u našich poštovních služeb zapnout.

Emailový klient - je program v počítači, pomocí něhož se lze připojit na emailový server a pracovat tak s emailovými zprávami. Např.: Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, atd.

EURid - Sdružení EURid, the European Registry of Internet Domain Names, bylo vybráno Evropskou komisí. aby spravovalo provoz evropské domény EU. Sdružení je centrálním správcem EU domény. Doména EU je poskytována zákazníkům prostřednictvím akreditovaných registrátorů. Informace o sdružení v českém jazyce najdete zde.

FTP - (file transport protokol) protokol využívaný FTP klientem (programem) pro připojení k hostitelskému webovému serveru. Více informací získáte zde.

FTP klient - program v počítači, pomocí něhož se lze připojit k serveru, na kterém jsou umístěna data - nejčastěji webové stránky. Slouží k jejich správě zahrnující nejčastěji nahrátí souborů z počítače, mazání souborů ze serveru, atd. Např.: Total Commander, Filezilla, atd.

gTLD - (generic top level domain) doména nejvyššího řádu nepřiřazená konkrétnímu státu. Např. COM, NET, INFO, EU, ASIA, PRO atd.

IMAP - moderní protokol využívaný emailovým klientem (programem) pro připojení k serveru. Uživatel pracuje se zprávami přímo na poštovním serveru.

IMAPS - představuje zašifrovanou verzi protokolu IMAP na portu 993, který je využíván pro synchronizaci s poštovním serverem.

ISP - (internet service provider) , česky poskytovatel internetového připojení, je firma nebo organizace zprostředkující přístup do Internetu, tj. poskytující telekomunikační služby. Více k pojmu zde.

Kvóta - disková kvóta je datový prostor o konkrétní velikosti přidělený dané službě, uživateli atp. Uživatel může tento prostor využívat v rámci služby. Jakmile dojde k využití 100% přidělené kvóty, může být využívání služby omezeno. Konkrétním příkladem je například mailbox o kvótě 450 MB. Jakmile datová velikost pošty ve schránce dosáhne 450 MB, nebude do schránky přijata další pošta.

Memory_limit - je omezení paměti pro jeden běžicí skript PHP. Pokud využití paměti přesáhne dané nastavení, tak seskript ukončí. Na problém s memory_limit můžete narazit u open source aplikací jako je například WordPress, Joomla, Drupal a pod. Překočení limitu poznáte podle typické chybové hlášk ve stylu "Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 46082 bytes". V tomto případě je potřeba memory_limit navýšit, nebo odladit skript.

MSSQL - Microsoft SQL Server je relační databázový a analytický systém pro e-obchody, byznys a řešení datových skladů vyvinutý společností Microsoft. MSSQL se používá na Windowsích webových serverech, jako podpora prezentačních aplikací a jejich dynamiku.

MySQL - je databázový systém, který je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou licencí. Lze jej nainstalovat na širokou škálu operačních systémů (Linux, MS Windows, aj.) Nejčastější je kombinace MySQL a Linuxu na serverech s PHP.

Nameserver - je server zajišťující překlad doménových jmen na IP adresy v rámci systému DNS (Domain Name System). Každá doména musí mít nejméně dva nameservery, které jsou pro tuto doménu autoritativní. Autoritativní nameserver má vždy aktuální údaje o konkrétní doméně. Ostatní nameservery v internetu se tohoto nameserveru periodicky ptají na DNS záznamy domény. Změna autoritativních NS domény se provádí prostřednictvím jejího registrátora.

NSSET - (sada nameserverů) jedná se o specifikum CZ domén. každý NSSET obsahuje minimálně dva nameservery, a alespoň jeden kontakt technického správce. Doméně se potom nepřiřazují jednotlivé nameservery, ale přímo celý NSSET.

Opensource systém - je počítačový software, jehož zdrojový kód je bezplatně dostupný a je možné jej jak využívat tak i upravovat. Více informací zde.

PHP - je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek. PHP skripty jsou většinou prováděny na straně serveru. Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez větších úprav na mnoha různých operačních systémech.

POP3 - protokol využívaný emailovým klientem (programem) pro připojení k serveru. Zprávy jsou tímto protokolem staženy do počítače, kde s nimi uživatel pracuje. Po úspěšném stažení zprávy ji tento přenosový protokol dokáže automaticky ze serveru smazat.

Postgre DB - je speciální databáze pro linuxové resp. pro unixové systémy obecně. Existují však i balíčky pro platformu win32. Více informací naleznete zde.

Poštovní filtr - jedná se o soubor pravidel jak má být zpracována příchozí e-mailová zpráva v mailboxu. Poštovní filtr se většinou nastavuje v poštovním klientovi, který zprávy přijímá a dále zpracovává.

Registrace domény - je proces objednání vybraného doménového jména prostřednictvím tzv. registrátora u centrálního registru domén. Více informací zde.

Registrátor - subjekt, který je akreditovaný k registraci doménových jmen u centrálního registru daného typu domény. Např. registrátor .CZ domén je akreditovaný u CZ.NIC - centrální registr domén .CZ

Safe_mode - je nastavení interpreteru PHP skriptů pro jejich bezpečnější spouštění. V zapnutém stavu může činit problémy některých open-source aplikacím jako Wordpress, Joomla, Drupal apod. Pro maximální uspokojení potřeb zákazníků máme pro tyto případy speciální variantu LinuxPHP5 CGI, která je upravena tak, aby k obtížím nedocházelo. Typicky se zapnutý safe mode projevuje nemožností uploadovat soubor na server, nemožností autom. aktualizace PHP systémů atd.

SMTP - (Simple Mail Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů). Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem. Více informací zde.

SSH - je komunikační protokol, který umožnuje narozdíl od svých předchůdců (Telnet , rsh, a další) bezpečně přenášet data (port 22). Zajišťuje šifrování a integritu přenášených dat, bezztrátovou kompresi a autentizaci účastníků komunikace. Nejčastěji se využívá např.pro přístup k virtuálním serverům.

SSI - je technologie pro generování dynamických HTML stránek na straně serveru. Princip SSI spočívá v tom, že do zápisu stránky v HTML můžeme doplnit některé příkazy zapsané ve speciálním formátu.Podrobnější informace zde.

SSL - (Secure Sockets Layer) je protokol, který zajišťuje šifrovanou komunikaci mezi serverem a uživatelským PC. Více informací zde.

Subregistrátor - subjekt, který využívá k registraci domén služeb jiného registrátora, který má pro daný typ domény akreditaci.Tj. může je registrovat.

TLD - (top level domain) doména nejvyššího řádu, v zápisu domény uvedena vždy na konci. Např. pro doménu nazev-domeny.cz je TLD "cz"

Webhosting - pronájem prostoru na webové serveru poskytovatele. Umožňuje umístit webovou prezentaci na síť Internet. Servery mohou mít pro webhosting různé konfigurace prostředí - webhostingové programy, které kombinují různé prvky skriptovacích jazyků: PHP, MySQL, ASP.NET atd.

Webový prohlížeč - je počítačový program, který slouží k prohlížení webových stránek. V dnešní době, lze přes webový prohlížeč např. poslouchat internetová rádia, dívat se na videa i on-line televizní vysílání. K nejrozšířenějším patří např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, atd.

Webový server - je počítač, který je odpovědný za vyřizování požadavků HTTP od klientů - webových prohlížečů /Internet Explorer, atd./. Vyřízením požadavků se rozumí odeslání webové stránky a její zobrazení na PC uživatele.

Den expirace - den následující po dni, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno.