Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Zriaďovanie a správa FTP účtov

Po novom je možné zriaďovať a spravovať ftp účty priamo z Centra administrácie. Všetko nastavenie je u danej služby v sekcií "Samostatné FTP účty", kde je možné meniť heslá, rušiť existujúce účty, či vytvoriť nový účet. Pri vytváraní nového ftp účtu je však dôležité vedieť, že Vami zvolenému užívateľskému menu bude pridaný prefix podľa domény, na ktoré je nový užívateľ ftp pridávaný. Pre prihlásenie nutné používať celé meno včetne tohoto prefixu.

V prípade potreby si môžete také zriadiť samostatný ftp účet s oprávneniami, ktoré má nastavené automaticky zriaďovaný hlavný FTP účet k webhostingu. Postup je rovnaký ako pri založení samostatného ftp účtu, len nevyplníte kolónku pre relatívny adresár a necháte prednastavený koreňový adresár.

Vysvetlenie pojmov:

koreňový adresár - tým je myslený adresár /Public_HTML - slouží ako hlavná zložka Vašej prezentácie (na platforme Linux), /wwwroot (na platforme Windows)nebo Adresár /data, ktorý slúží pre ukladanie záloh prípadne súborov, ktoré nesmú byť prístupné z webu.

Relatívny adresár - je pod adresár (podzložka) vytvorená v niektorom z koreňových adresárov. Samotný pod adresár je možné vkladať len bez počiatočného lomítka "/".

VZOR: podadresar nikoliv /podadresar.


Ak bude cesta obsahovať viac pod adresárov, je nutné ich rozdeliť lomítkom "/".

VZOR: podadresar1/podadresar2/podadresar3