Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Zoznam správ

Doručená pošta

Lišta pod rozdelením hlavných funkcií slúži na zadávanie príkazov pre poštu špecifických: písanie nových správ a interakciu so správami prijatými - ich označovanie, zobrazovánie rôznych príznakov a tiež vyhľadávanie. Parametre zobrazenia či hľadania zadáte po rozkliknutí príslušnej ikony.

V hlavnej časti sa zobrazí zoznam správ, ktoré obsahuje priečinok, kde sa nachádzate - prepínať ich môžete v ľavom menu. Dole sa nachádza riadok s informáciami o tom, ktoré správy sa zobrazujú a koľko ste ich celkom obdržali.

Počet všetkých správ sa môže líšiť od počtu neprečítaných správ, ktorých počet je uvedený v zátvorkách v hlavnom priečinku správ.

<!--

Nasleduje lišta s tromi tlačidlami. Prvý zľava je rozbaľovací zoznam priečinkov. Tento zoznam zobrazuje priečinky, ktoré aktuálne využívate. Akákoľvek vybraná správa bude presunutá do vybraného priečinka, keď kliknete na tlačidlo "Presunúť", pričom je možné presunúť viac správ naraz. V pravej časti lišty je tlačidlo, ktorým je možné odstrániť vybrané správy. Vyberte správy, ktoré chcete vymazať a kliknite na "Odstrániť".

--!>

Pole "Predmet" označuje titulok správy, ktorý odosielateľ uviedol. "Od" zobrazuje odosielateľa správ alebo adresu, z ktorej bola správa odoslaná. V poli "Dátum" sa zobrazí dátum odoslania správy. Poznámka: Zobrazovanie alebo skrytie jednotlivých stĺpcov, ich radenie a radenie správ podľa nich nastavíte cez ikonu ozubeného kola v popisnej lište správ v hlavnej časti.

Na tejto stránke sa tiež zobrazí tabuľka aktuálnych správ. Neprečítané správy sú označené tučným, prečítané štandardným písmom. Vľavo sú políčka, určené na označenie správy. Označené správy je možné presúvať do priečinkov alebo odstrániť.