Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Zoznam služieb

Sekcia Zoznam služieb Vám v prehľadnej tabuľke zobrazuje základné technické parametre používaných služieb na Slovaknete, ktoré sú priradené k tomuto účtu.

Zoznam služieb:

Význam jednotlivých položiek:

  • č. - poradové číslo služby
  • x - aktuálny stav vašej služby. Jednoducho tak zistíte, či je doména v plnej prevádzke, či je v skúšobnej bezplatnej prevádzke, či nehrozí prerušenie prevádzky domény pre nezaplatenie faktúry atď. Význam symbolu aktuálneho stavu služby nájdete tak, že kurzorom myši prejdete na ikonu stavu.
  • služba - variant objednanej služby.
  • doménové meno - názov Vášho doménového mena.
  • detail - odkaz na detailné zobrazenie informácií o danej službe.

Tlačidlo Detail zobrazí ďalšie údaje o Vašej doméne. Tu môžete pridávať nové kódy pre formuláre, kódy pre chránené prístupy, pridávať aliasy, domény tretej úrovne, vytvárať úlohy pomocou plánovača úloh, či zriadiť databázu alebo samostatný FTP účet. Ďalej v záložkách "Technické parametre" a "Elektronicka pošta" nájdete prístupové heslá k FTP účtu a k účtu postmaster.

Odkaz Pridať novú službu umožní pod tento účet priradiť novú službu - ďalšiu doménu alebo internetovú predajňu. Výhodou takéhoto postupu je, že nemusíte opätovne zadávať kontaktné údaje, pretože sa použijú údaje z aktuálneho účtu a máte prehľad o všetkých prevádzkovaných službách k dispozícii pod jedným účtom.