Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Záväzné pravidlá a doporučenia tvorby stránok domén MOBI

Obsah stránok musí spĺňať tieto záväzné pravidlá určené správcom domény

  • stránky musí obsahovať validný kód XHTML-Mobile Profile 1.0 a vyšší, alebo podporovať mobilné zariadenia
  • stránky musia byť dostupné cez doménu druhej úrovne "nazev-domeny.mobi", nie len cez www.nazev-domeny.mobi
  • pokiaľ koncové mobilné zariadenie nepodporuje rámce, nesmú sa rámce na stránkach používať

Bližšie informácie o validácii kódu XHTML-Mobile Profile 1.0 nájdete na stránkach združenia Open Mobile Aliance.

Po úspešnej registrácií bude každé doménové meno správcom z dôvodu korektnosti obsahu raz za 90 dní testované. V prípade nedodržania záväzných pravidiel pre prevádzkovanie domény .mobi odosiela správca prvé upozornenie. V prípade ak nebudú stránky ani po 15 dňoch stále korektné, správca domény odošle druhú výzvu s možnosťou úprav po dobu ďalších 15 dní. V prípade, že obsah stránok nebude ani potom opravený, je zaslané tretie upozornenie a prebieha posledných 30 dní s možnosťou úpravy obsahu stránok. V prípade ak k náprave nepríde ani v tomto prípade, bude prístup k obsahu stránok znemožnený. Akonáhle bude obsah stránok v súlade s pravidlami správcu domény, bude doména pri prvej kontrole opäť uvedená do chodu.

Doporučenie pre správnu funkciu stránok určené správcom domény

  • žiadne vyskakujúce okná
  • základné navigačné prvky na vrchole každej stránky
  • obmedziť skrolovanie okná len na jeden smer, okrem prípadov keď to naozaj inak nie je možné
  • nepoužívať klikateľné (senzitívne) mapy, okrem prípadu kedy je to naozaj potrebné
  • nepoužívať tabuľky pre layout
  • ku stanovení layoutu používať style sheets (okrem prípadov kedy ich zariadenie vôbec nepodporuje)

Na stránkach mr.dev.mobi nájdite jednoduchý nástroj, ktorým si môžete svoje MOBI stránky otestovať pre správnu funkčnosť.

Existuje celkovo šesdesiat doporučení, ktoré s podrobným popisom nájdete na stránkach konzorcia W3C.