Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Webové aplikácie v ASP.NET

V rámci našich webhostingových programov na platforme Windows, máte možnosť využiť aplikácie ASP.NET alebo ASP podľa využívanej verzie webhostingového programu. Zriadenie je možné po prihlásení do zákazníckeho účtu v Detaile služby pri domény. Momentálne je už možné vytvárať viac než jeden aplikačný pool. V detaile jednotlivého poolu si každý zákazník môže nastaviť podporovanú verziu ASP.NET (4.0 alebo 2.0) či pool recyklovať.

Ďalej sú zobrazené podrobnosti aplikačného poolu: názov, stav, architektúra operačného systému, verzia asp.net, architektúra aplikácie, managed pipeline mode, limit cpu, časový interval pre sledovanie cpu limitu a limit RAM pre worker proces.

Povolené operácie aplikačných poolov:

  • Reštartovať aplikačný pool
  • Recyklovať aplikačný pool
  • Nastaviť režim „Classic“ alebo "Integrated"
  • Nastaviť verziu asp.net 4.0 alebo 2.0 (3.5)

Webové aplikácie

Aplikácia platformy Microsoft ASP.NET je definovaná ako sada všetkých súborov a spustiteľného kódu, ktoré je možné vyvolať z virtuálneho adresára a jeho podadresára na webovom servery. Môže ísť napr. o webové stránky (súbory HTML), stránky webových formulárov (súbory ASPX), užívateľské ovládacie prvky webových formulárov (súbory ASCX), atď. Viac informácií získate tu.

Aplikační pool

Aplikačný pool zaisťuje efektívnu izoláciu nainštalovaných aplikácií alebo prevádzkovaných webov od ostatných a zároveň umožňuje viac-vláknovým aplikáciam, ako sú klasické ASP a ASP.NET, aby boly efektívne spracované. Nastavení aplikačného poolu je možné pri variantoch Windows a Windows PLUS alebo individuálnych variant. Viac informácií zde.