Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Vytvorenie Basic DV certifikátu

Zákazníci SlovakNet.sk môžu na zabezpečenie svojich webov využiť bezplatný certifikát Basic DV, ktorý je plne dôveryhodný a jeho použitie nie je obmedzené; môžete si certifikátov vystaviť koľko budete potrebovať. Okrem nášho webhostingu ich môžete použiť aj na vlastný server, napríklad domáci NAS.

Vystavenie Basic DV v Centre administrácie

  • Prihláste sa na svoj účet v Centre administrácie a v ľavom menu prejdite do časti Správa domén a hostingu. Tu následne vyhľadajte svoju doménu (je možné použiť aj znak * pre výpis všetkých použiteľných domén.)
  • Kliknite na názov domény, pre ktorú požadujete certifikát a v časti Bezplatné certifikáty Basic DV uvidíte všetky už vystavené certifikáty. Ak vami požadovaný certifikát nie je už vystavený a nachystaný, zvoľte možnosť pridať certifikát a zadajte požadovaný Common name certifikátu, čo je doména, pre ktorú ho chcete využiť.
  • Potvrďte požiadavku na vystavenie a vyčkajte, než autorita certifikát vydá. Proces môže trvať aj niekoľko minút. Akonáhle je certifikát pripravený, tak v Správe domén a hostingu uvidíte položku "CN:nazov-domeny.xyz". Tá vedie k detailu certifikátu a možnosti jeho nasadenia.

Inštalácia/Odinštalácia

Certifikát můžete na váš hosting sami nainštalovať jedným kliknutím. Vyhľadejte doménu v Správe domén a hostingu, rozkliknite jej názov, alebo priamo certifikát CN:nazov-domeny.xyz a tu zvoľte poslednú možnosť - inštalovať. Certifikát bude nainštalovaný k prílslušnej doméne a zmena sa prejevi do päť až desať minút. Úspešnosť instalácie si môžete overiť po zadaní domény s HTTPS do prehliadače.

Upozornenie: Inštalácia znamená umiestnenie správného certifikátu na server a povolenie HTTPS pre danú doménu. HTTPS sa však používa len ak je uvedený v URL prehliadača; inak doména beží na nešifrovanom HTTP. K presmerovaniu neprichádza.Odporúčame po inštalácii nastaviť presmerovanie z HTTP na HTTPS, aby váš návštevník vždy komunikoval cez šifrovaný protokol. Informácie o nastavení presmerovania nájdete v našom článku nápovedy.

Odinštaláciu certifikátu je možné vykonať na rovnakom mieste odkazom odinštalovať. Certifikát bude z domény odstránený, ale zostane k dispozícii na doméne.

Možnosť Inštalácie sa objaví len v prípade, že u nás máte plnohonotný webhosting (managedhosting) - ak stránky hosťujete inde, môžete si ho stiahnuť vrátane privátneho kľúča, ktorý k nasadeniu certifikátu potrebujete.

Stiahnutie

Ak chcete použiť certifikát na inom než našom serveri, můžete si ho stiahnuť s privátnym kľúčom v dvoch obvyklých formátoch. Slúži na to odkaz stiahnuť. Pred stiahnutím privátneho kľúče je vždy nutné zadať heslo vášho účtu v Centre administrácie!

Po kliknutí na Stiahnuť obdržíte certifikát v najpoužívanejšom formáte PEM, čo je textový formát (Base 64) a používa sa na unixových serveroch, rovnako, ako vo webových rozhraniach (NAS zariadenie, Plesk, Kerio, atď.). Na koncovke uloženého súboru nezáleží. Pre nasadenie potrebujete privátny kľúč, certifikát, ale aj certifikát vydávajúcej CA (intermediate) – všetko nájdete na stránke s detailom certifikátu.

Druhý formát je binárny a určený pre platformu Windows. Využijú ho zákazníci, inštalujúci certifikát na Windows Server a IIS. Súbor PFX stiahnete po kliknutí na Stiahnuť v sekcii Export do PFX . Stiahnutý PFX súbor obsahuje privátny kľúč, certifikát aj intermediate; tedy všetko, čo je potrebné pre nasadenie certifikátu. Musí byť chránený heslom, ktoré si volíte pred stiahnutím PFX súboru.

Poznámka

Predpokladom pre vystavenie certifikátu je použitie našich nameserverov (DNS) na príslušnej doméne. Inak nemůžeme certifikát u autority vystaviť. Ak si certifikát necháte vystaviť, stiahnete a potom zmeníte nameservery, napríklad kvôli konkurenčnému riešeniu elektronického obchodu, certifikát automaticky zneplatníme a na cudzom serveri by ste ho nemali používať. Nebudeme ho tiež môcť obnoviť po skončení jeho platnosti. Ak chcete certifikát použiť inde, ako na našom hostingu, používajte smerovanie pomocou DNS záznamu A alebo CNAME danej domény, ktoré si u nás nastavíte v časti Správa DNS. Údaje pre nastavenie DNS záznamov vám poskytne správca vášho servera.