Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Upload pomocou PHP

Na Linuxových serveroch máte možnosť využívať PHP scripty pre upload súborov na server. Najskôr je však nutné pripraviť server na príjem dát. Pokiaľ chcete na server ukladať akékoľvek dáta, musíte mať na adresári, kam budú dáta ukladané, nastavené právo zápisu.

Php upload je spôsob, akým pomocou php a metódy POST nahrávať súbory na server. Je pomalý a neefektívny, preto je veľkosť súboru obmedzená na 2 MB. Má ho možnosť využiť každý zákazník, pokiaľ je jeho doména umiestnená na serveroch Linux vo variante podporujúcej PHP scripty.

pozn: Meno dočasného adresára nieje možné individuálne nastaviť inak.

Príklad použitia:

Pomocou textového editoru vytvorte súbor s názvom uploadexec.php a do neho zapíšte nasledujúci kód:


<html>
<head>
<title>Prenos súboru pri safe_mod = On</title>
</head>
<body>
<?php

if ($_POST["odeslano"] == true) {
	if (!is_file($_FILES['hlupost']['tmp_name'])) die ("Žiadny súbor ste neuploadoval");

	$local_file = $_FILES['hlupost']['tmp_name'];
	$remote_file = $_FILES['hlupost']['name'];

	if (!move_uploaded_file($local_file, $remote_file)) {
		die('Prenos suboru sa nepodaril');
	} else {
		echo "Subor <strong>".$_FILES['hlupost']['name']."</strong> z Vasho PC";
		echo " typu <strong>".$_FILES['hlupost']['type']."</strong>";
		echo " o velkosti <strong>".$_FILES['hloupost']['size']."</strong> bajtov";
		echo " bol na servery ulozeny pod docasnym nazvom <strong>".$_FILES['hlupost']['tmp_name']."</strong>";
		echo " a nasledne zpracovany.<br /><br />";
	}
}

?>

Nahranie suboru na server
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
<table border="1" >
<tr>
 <td>Subor: </td>
 <td><input type="file" name="hlupost" accpet="text" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input type="hidden" name="odoslane" value="true" />
<p align="center"><input type="submit" value="Odoslat" /></td>
</tr>
</table>
</form>

</body>
</html>

Oba súbory následne nahrajte na server do jedného adresáru a teraz už môžete funkciu otestovať zavolaním prvého zo súborov upload.php vo Vašom obľúbenom internetovom prehliadači. Po vybraní súboru a kliknutí na tlačítko "Send File" bude súbor za pomocí funkcie, definovanej v súbore uploadexec.php, nahraný na server do adresára, v ktorom sú umiestnené riadiace súbory.