Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Mozilla Thunderbird

V následujícím návodu si ukážeme, jak správně nastavit poštovního klienta Mozilla Thunderbird. Pro ilustraci nastavení budeme využívat verzi Mozilla Thunderbird 38.6.0

Základní nastavení Mozilla Thunderbird

Při prvním spuštění poštovního klienta Thunderbird, se nám zobrazí dialogové okno, ve  kterém budeme vybídnuti k přidání účtu. Poku již poštovního klienta Mozilla Thunderbird využíváme, stačí si rozkliknout  již existující účet a zobrazí se nám totéž dialogové okno - viz obrázek níže:

 

Zde tedy zvolíme možnost vytvořit nový E-mailový účet. Následně jme vybídnuti k vytvoření vlastní e-mailové schránky, niicméně my již e-mailovou schránku máme, a proto zvolíme možnost Přeskočit průvodce a použít již existující schránku. Viz obrázek níže:

V dalším kroku provedeme samotné nastavení E-mailového účtu v programu Mozilla Thunderbird. Do formuláře vyplníme následující údaje:

Jméno: Tato zadaná položka se projeví, jako jméno odesilatel našich e-mail. V tomto ilustativním případě jsme zvolili jméno Novák

E-mail: Zde uvedeme název naší e-mailové schránky. V tomto ilustrativním případě jsme použili adreesu "novak @ nazev-domeny.cz"

Heslo: Do tohoto pole vložíme platné heslo naší e-mailové schránky.

Poté stačí kliknout na pokračovat a e-mailová schránka by se měla automaticky nastavit. Pokud jsme vyplnili veškeré údaje správně, tak se nám zobrazí následné dialogové okno.

Pokud jsme s nastavením spokojeni, klikneme na tlačítko Hotovo.

Pokročilé nastavení Mozilla Thunderbird

Pokud chceme nastavení upravit, například namísto typu účtu POP3 chcete využít účet IMAP, tak klikneme na tlkačítko Ruční nastavení. Zde máme možnost podrobnějšího nastavení - viz obrázek níže:

Můžeme zde upravit například protokol pro stahování pošty. Mnohdy bývá označen i jako typ účtu.

  • POP3 - Tento typ účtu stahuje poštu ze serveru přímo do Vašeho počítače. Je tedy vhodný v případě, že Vaše schránka není dostatečně velká, anebo přistupujete k poště pouze z jednoho zařízení
  • IMAP - Tento typ účtu ponechá zprávy na serveru a do klienta stahuje jejich obraz. Je tedy vhodný v případě, že poštu spravujete z vícero zařízení a poštu potřebujete mít neustále k dispozici.

Dále můžeme upravit Název serveru  Zabezpečení (SSL)

-Server pro příchozí poštu:

IMAP.ZONER.COM  - pokud máme nastaven tym účtu IMAP

POP3.ZONER.COM - pokud máme nastaven typ účtu POP3

-Server pro odchozí poštu na:

SMTP.ZONER.COM

(U aplikace Thunderbird stačí zadat jen typ šifrování např. STARTLS, nebo SSL/TLS. Port se upraví automaticky). Více informací o zabezpečeném spojení se dozvíte zde.

Po provedení úpravy v nastavení, stačí kliknout na odkaz Znovu otestovat.


Pokud Vše proběhlo v pořádku, tak se nám zobrazí dialogové okno, které informuje o úspěšném nastavení. Stačí odkliknout odkaz Hototo a můžeme již poštu plně spravovat z našeho poštovního klienta Mozilla Thunderbird.

Pokud se v průběhu nastavování poštovního účtu zobrazí nějaké chybové hlášení, anebo se nastavení nepodařilo, kontaktujte naši zákaznickou podporu

Případně prověřte, zdali máte zadány veškeré údaje správně, a zdali chybové hlášení neodpovídá některému z příkladů uvedeného níže.

Problémy při nastavení a častá chybová hlášení

Níže si uvedeme několik častých problémů při nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird.

Chyba při ověření poštovního účtu

 Viz ilustrační obrázek níže:

Chybové hlášení může mít vícero podob a většinou konkrétně informuje, kde se stala chyba při ověření poštovního účtu. Uveďme si několik příkladů a jejich řešení:

(Níže uvedená chybová hlášení jsou pouze ilustrativního charakteru a jejich znění se může drobně lišit).

- Nastavení nemohlo být ověřeno - Je uživatelské jméno nebo heslo správné?

Chybové hlášení nás informuje o tom, že nalezlo existující poštovní službu na doméně, avšak je nutné prověřit, zdali zadáváme správně heslo, či název naší e-mailové schránky.

- Aplikaci Thunderbird se nepodařilo nalézt nastavení Vašeho poštovního účtu 

Chybové hlášení nás informuje o tom, že se aplikaci Thunderbird nepodařilo nalézt poštovní službu na Vaší doméně. Může to znamenat, že poštovní služba na doméně již neexistuje, je pozastavena, anebo je jen špatně zadaný název Vaší domény, na které běží poštovní služba. 

- Nepodařilo se spojit se serverem pro odchozí/ příchozí poštu

Chybové hlášení nás informuje o tom, že aplikace Thunderbird nemohla navázat spojení se serverem. Příčinou může být to, že je poštovní služba na doméně pozastavena, anebo Váš poskytovatel internetového připojení blokuje jeden z portů na kterém je pošta odesílána/stahována. Nejčastěji to bývá právě port 25, který bývá defaultně nastavován u (smtp) serveru pro odchozí poštu. Nejjednodušším řešením v takovém případě bývá provést úpravu nastavení serveru pro odchozí poštu tím, že namísto portu 25 nastavíte port 587. Více o funkci portů a jejich rozdílech naleznete zde.

Chyba při ověření certifikátu

Používání zabezpečeného/šifrovaného  spojení Vašeho poštovního klienta se serverem, dnes patří  ke standardu a je na našich poštovních serverech plně podporováno. Poštovní klient Mozilla Thunerbird tedy předpokládá, že šifrování příchozí a odchozí pošty využíváte.

- Upozornění na nezabezpečené připojení

Toto upozornění se nám zobrazí v případě, že v nastavení poštovního klienta zvolíme nezabezpečené spojení. Tedy pokud v nastavení poštovního klienta zvolíme příjem pošty pomocí portu 110, nebo 143, (port 110 - pro protokol POP3, port 143 pro protokol IMAP), a odesílání pošty pomocí portu 25.

Tím, že nebudeme užívat šifrované spojení se můžeme vystavit riziku případného odposlechnutí zpráv při jejich přenosu. Není to však regule, která by byla pro uživatele povinná. Pokud zabezpečené připojení využívat nechcete, tak toto chybové hlášení ignorujte. Zatrhněte odkaz Uvědomuji si riziko a potvrďte nastavení kliknutím na Hototvo.

Pokud chcete využít zabezpečené spojení, které je na našich poštovních serverech plně podporováno, stačí se vrátit zpet do nastavení kliknutím na odkaz Změnit nastavení.

- Upozornění na důvěryhodnost certifikátu

Toto upozornění se Vám může zobrazit v případě, že zvolíte možnost zabezpečeného/ šifrovaného spojení pomocí STARTLS, anebo SSL/TLS.

Chybové hlášení se zobrazí v případě, že nemáte nastavenu přesnou adresu serveru pro příchozí  a odchozí poštu. Doporučujeme proto prověřit nastavení klienta Mozilla Thunderbird a nastavit následující hodnoty:

-Server pro příchozí poštu:

IMAP.ZONER.COM  - pokud máme nastaven tym účtu IMAP

POP3.ZONER.COM - pokud máme nastaven typ účtu POP3

-Server pro odchozí poštu na:

SMTP.ZONER.COM