Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

SSI (Server Side Includes)

Príklad použitia SSI - nie je potrebný žiadny skriptovací jazyk. Na linuxových serveroch je SSI štandardne zapnutý. Na Windowsových webserveroch je možné ho zapnúť na požiadanie

  • Angl. SSI znamená "server side include" = vsuvky na strane serveru
  • SSI je mechanizmus na vkladanie súborov a výstupu programov do kódu stránok
  • Najvhodnejšie je súboru dať koncovku *.shtml
  • Vykonáva se tesne pred odoslaním stránky na klienta
  • SSI musí byť na servery nainštalované
  • Súbory obsahujúce vsuvky musia mať príponu *.shtml (pokiaľ nie je nainštalované inak)
  • Syntaxe SSI vsuviek sú HTML poznámky
Dátum a čas serveru
<!--#echo var="DATE_LOCAL"-->
Monday, 29-Aug-2005 06:44:05 CEST
Meno dokumentu, ktorý si prehliadač vyžiadal od serveru
<!--#echo var="DOCUMENT_NAME"-->
index.shtml
URL adresa dokumentu, ktorý si prehliadač vyžiadal od serveru
<!--#echo var="DOCUMENT_URI"-->
/ssi/index.shtml
Dátum a čas poslednej zmeny dokumentu
<!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->
Thursday, 10-Feb-2005 21:23:16 CET
Vloženie súboru do stránky
<!--#include file="nazovsuboru.htm" -->
Ahoj - toto je subor index_.shtml
Veľkosť určitého súboru v bytoch(index.shtml)
<!--#config sizefmt="bytes"-->
<!--#fsize file="index.shtml"-->
2,078 bytes