Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Slovník pojmov

Na tajte stránku nájdete náš slovníček základných pojmov, na ktore mozem naraziť v Súvislosti s našimi službami. Ak daný pojem, ktory potrebujete vysvetliť, v Zoznamy nenájdete, kontaktujte nás, radi ho vysvetlíme.

.htaccess - je obvyklý názov pre dodatočne konfiguračný Súbor webservera Apache. Súbor Moze hoci umiestnený v ľubovoľnom adresári. Direktívy/pokyny/, uvedené v subor sa vzťahujú na tento adresár a Všetky jeho podadresára. Obvykle Slúžte na Presmerovanie na iné stránky, časté použitím je ai na Určenie lokalizovaných chybových hlásení pre poruchové stavy protokolu HTTP. Ak na svojom FTP tento Súbor nevidíte, ale viete o jeho existencii, zapnite si v FTP klientovi zobrazenie skrytých súborov. Tento skrytý Súbor tiez mozem robit problémy pri prefíkaní zdanlivo prázdnych adresárovej, v ktorych zostava uložený.

Add-ons - často označované napr. Ako plug-iny, tj. Niečo navyše, čo je možné použiť ako funkčný doplnok k danému softvéru. Napr. doplnky, ktoré sa dajú prihrať do internetového prehliadača. Viac informácií tu .

Apache - Apache HTTP Server je softvérový webový server s otvoreným kódom pre GNU/Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Microsoft Windows a ďalšie platformy. Jeho vývoj sa datuje od roku 1996. V súčasnej dobe dodáva prehliadačom na celom svete väčšinu internetových stránok. Býva súčasťou kompletných balíkov (XAMP) webserverových služieb, napr. LAMP (linux) a XAMPP (WAMP, windows). Obdobou webservera apache je IIS od spoločnosti Microsoft, ktorý je súčasťou systémov Windows a Microsoft server. Na rozdiel od komerčných produktov Microsoftu je však zadarmo.

AUTH-ID - (auth-info, transfer kód, heslo k prevodu domény): kód generovaný centrálnym registrom domény, ktorý slúži pre potvrdenie zmeny registrátora domény. Tento postup je využívaný u niektorých národných domén (CZ, DE) a u väčšiny gTLD.

ccTLD - (country code top level domain): doména najvyššej úrovne priradená niektorému štátu. Napr. CZ, SK, DE atď.

CGI skript - je Vami vytvorená aplikácia, ktorá umožňuje generovať dynamické stránky. Obsah prezentácie môže byť ovplyvnený napríklad časom prístupu, adresou počítača, a ďalšie .. Pre písanie programu môžete zvoliť prakticky ľubovoľný programovací jazyk C, C ++, Perl. Skripty bývajú potom rýchlejšie a majú menšie serverové nároky.

Connection string - sa používa pre prístup k databáze. Určuje webovej prezentácii cestu, kde je databáza umiestnená a spôsob ako sa k nej pripojiť. U našej spoločnosti sa používa menný tvar - < názov-databázy > .dbaserver.net.

Cron - je plánovač úloh, pomocou ktorého môžete volať konkrétny URL (program, skript, a ďalšie.) Každých x minút, x hodín alebo v špecifickom čase, v týždni či v mesiaci. Naplánovanie procesu nastavíte v centre administrácie zákazníckeho účtu v detaile služby.

CZ.NIC - Združenie CZ.NIC, z. S. P. O., Je záujmové združenie právnických osôb. Hlavným cieľom združenia je zabezpečenie prevádzky domény SK. Toto združenie je centrálnym správcom domény SK. Doména CZ je poskytovaná zákazníkom prostredníctvom akreditovaných registrátorov. Informácie o združení nájdete tu .

DNS - (Domain Name System) je sofistikovaný systém doménových mien, ktorý je realizovaný DNS servery (Domain-name servery, NS) Tento systém riadi a určuje, pre ktorú doménu sa na ktorom serveri nachádza webová prezentácia a iné druhy služieb.

DNSSEC - je rozšírenie systému doménových mien (DNS), ktoré zvyšuje jeho bezpečnosť. DNSSEC zabezpečuje že informácie získané z DNS sú správne, že neboli neoprávnene upravené či podvrh. Viac informácií tu .

Doména - Internetová doména je textový reťazec, ktorý v rámci internetu jednoznačne identifikuje server, službu fungujúci na serveri, počítačovú sieť a pod. Hlavným cieľom domén je uľahčiť orientáciu používateľov v internetu. Doména má presne danú syntax a podmienky registrácie, ktoré sa líšia podľa konkrétneho typu domény. Každá registrovaná doména má svojho správca, ktorý doménu spravuje prostredníctvom registrátorov. Príklad domén: nazev-domeny.cz, help.czechia.com, atď.

doménový alias - je nastavenie parkovanej domeny ako "zrkadla" na doménu primárnu, kde bežia hostingové služby, ktoré toto nastavenie umožňuje. Následne sa bude zobrazovať totožný obsah prezentácie ako na doméne primárnej.

Doménový kôš - je schránka, do ktorej budú automaticky umiestnené e-mailové správy, ktoré dorazia na neexistujúce mailovej adresy na príslušnej doméne. Túto možnosť je možné si u našich poštových služieb zapnúť.

Emailový klient - je program v počítači, pomocou ktorého sa dá pripojiť na emailový server a pracovať tak s emailovými správami. Napr .: Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, atď.

EURid - Združenie EURid , the European Registry of Internet Domain Names, bolo vybraných Európskou komisiou. aby spravovalo prevádzka európskej domény EU. Združenie je centrálnym správcom EU domény. Doména EÚ je poskytovaná zákazníkom prostredníctvom akreditovaných registrátorov. Informácie o združení v českom jazyku nájdete tu .

FTP - (file transport protokol) protokol využívaný FTP klientom (programom) pre pripojenie k hostiteľskému webovému serveru. Viac informácií získate tu .

FTP klient - program v počítači, pomocou ktorého sa možno pripojiť k serveru, na ktorom sú umiestnené dáta - najčastejšie webové stránky. Slúži na ich správe zahŕňajúcej najčastejšie nahratie súborov z počítača, mazanie súborov zo servera, atď. Napr .: Total Commander, Filezilla, atď.

gTLD - (generic top level domain) doména najvyššej úrovne nepriradená konkrétnemu štátu. Napr. COM, NET, INFO, EU, ASIA, PRO atď.

IMAP - moderné protokol využívaný emailovým klientom (programom) pre pripojenie k serveru. Užívateľ pracuje so správami priamo na poštovom serveri.

IMAPS - predstavuje zašifrovanú verziu protokolu IMAP na porte 993, ktorý je využívaný na synchronizáciu s poštovým serverom.

ISP - (internet service provider), česky poskytovateľ internetového pripojenia, je firma alebo organizácia sprostredkujúca prístup do Internetu, tj. poskytujúce telekomunikačné služby. Viac k pojmu tu .

kvóta - disková kvóta je dátový priestor o konkrétnej veľkosti pridelený danej službe, užívateľovi atp. Užívateľ môže tento priestor využívať v rámci služby. Akonáhle dôjde k využitiu 100% pridelenej kvóty, môže byť využívanie služby obmedzené. Konkrétnym príkladom je napríklad mailbox o kvóte 450 MB. Akonáhle dátová veľkosť pošty v schránke dosiahne 450 MB, nebude do schránky prijatá ďalšia pošta.

memory_limit - je obmedzenie pamäte pre jeden bežiaci skript PHP. Pokiaľ využitie pamäte presiahne dané nastavenia, tak seskript ukončí. Na problém s memory_limit môžete naraziť u open source aplikácií ako je napríklad WordPress, Joomla, Drupal a pod. Neprevrátili limitu spoznáte podľa typickej chybovú hlášku v štýle " Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes Exhausted (tried to allocate 46082 bytes ". V tomto prípade je potrebné memory_limit navýšiť, alebo odladiť skript.

MSSQL - Microsoft SQL Server je relačný databázový a analytický systém pre e-obchody, biznis a riešenie dátových skladov vyvinutý spoločnosťou Microsoft. MSSQL sa používa na windows webových serveroch, ako podpora prezentačných aplikácií a ich dynamiku.

MySQL - je databázový systém, ktorý je k dispozícii ako pod bezplatnou licenciou GPL, tak pod komerčné platenú licencií. Možno ho nainštalovať na širokú škálu operačných systémov (Linux, MS Windows, a i.) Najčastejšia je kombinácia MySQL a Linuxu na serveroch s PHP.

Nameserver - je server zaisťujúci preklad doménových mien na IP adresy v rámci systému DNS (Domain Name System). Každá doména musí mať najmenej dva nameservery, ktoré sú pre túto doménu autoritatívne. autorítativní nameserver má vždy aktuálne údaje o konkrétnej doméne. Ostatné nameservery v internete sa tohto nameservera periodicky pýtajú na DNS záznamy domény. Zmena autoritatívnych NS domény sa uskutočňuje prostredníctvom jej registrátora.

NSSET - (sada nameserverov ) jedná sa o špecifikum CZ domén. každý NSSET obsahuje minimálne dva nameservery, a aspoň jeden kontakt technického správcu. Doméne sa potom nepriraďuje jednotlivé nameservery, ale priamo celý NSSET.

Opensource systém - je počítačový softvér, ktorého zdrojový kód je bezplatne dostupný a je možné ho ako využívať tak aj upravovať. Viac informácií tu .

PHP - je skriptovací programovací jazyk, určený predovšetkým pre programovanie dynamických internetových stránok. PHP skripty sú väčšinou vykonávané na strane servera. Syntax jazyka je inšpirovaná niekoľkými programovacími jazykmi (Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platforme, skripty fungujú bez väčších úprav na mnohých rôznych operačných systémoch.

POP3 - protokol využívaný emailovým klientom (programom) pre pripojenie k serveru. Správy sú týmto protokolom stiahnuté do počítača, kde s nimi užívateľ pracuje. Po úspešnom stiahnutí správy ju tento prenosový protokol dokáže automaticky zo servera zmazať.

Postgre DB - je špeciálna databáza pre linuxové resp. pre unixové systémy všeobecne. Existujú však aj balíčky pre platformu win32. Viac informácií nájdete tu .

Poštové filter - jedná sa o súbor pravidiel ako má byť spracovaná prichádzajúce e-mailová správa v mailboxu. Poštové filter sa väčšinou nastavuje v poštovom klientovi, ktorý správy prijíma a ďalej spracováva.

Registrácia domény - je proces objednania vybraného doménového mena prostredníctvom tzv. registrátora u centrálneho registra domén. Viac informácií tu .

Registrátor - subjekt, ktorý je akreditovaný na registráciu doménových mien u centrálneho registra daného typu domény. Napr. registrátor .SK domén je akreditovaný u CZ.NIC - centrálny register domén .SK

safe_mode - je nastavenie interpreter PHP skriptov pre ich bezpečnejšie spúšťanie. V zapnutom stave môže robiť problémy niektorých open-source aplikáciám ako Wordpress, Joomla, Drupal a pod. Pre maximálne uspokojenie potrieb zákazníkov máme pre tieto prípady špeciálny variant LinuxPHP5 CGI, ktorá je upravená tak, aby k ťažkostiam nedochádzalo. Typicky sa zapnutý safe mode prejavuje nemožnosťou uploadovať súbor na server, nemožnosťou autom. aktualizácie PHP systémov atď.

SMTP - (Simple Mail Transfer Protocol) je internetový protokol určený na prenos správ elektronickej pošty (e-mailov). Protokol zaisťuje doručenie pošty pomocou priameho spojenia medzi odosielateľom a adresátom. Viac informácií tu .

SSH - je komunikačný protokol, ktorý umožnuje narozdiel od svojich predchodcov (Telnet, rsh, a ďalšie) bezpečne prenášať dáta (port 22). Zaisťuje šifrovanie a integritu prenášaných dát, bezstratovú kompresiu a autentizáciu účastníkov komunikácie. Najčastejšie sa využíva napr.pre prístup k virtuálnym serverom.

SSI - je technológia pre generovanie dynamických HTML stránok na strane servera. Princíp SSI spočíva v tom, že do zápisu stránky v HTML môžeme doplniť niektoré príkazy zapísané v špeciálnom formátu.Podrobnější informácie tu .

SSL - (Secure Sockets Layer) je protokol, ktorý zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi serverom a užívateľským PC. Viac informácií tu .

Subregistrátor - subjekt, ktorý využíva k registráciu domén služby iného registrátora, ktorý má pre daný typ domény akreditaci.Tj. môže ich registrovať.

TLD - (top level domain) doména najvyššej úrovne, v zápise domény uvedená vždy na konci. Napr. pre doménu nazev-domeny.cz je TLD "sk"

Webhosting - prenájom priestoru na webovej serveri poskytovateľa. Umožňuje umiestniť webovú prezentáciu na sieť Internet. Servery môžu mať pre webhosting rôzne konfigurácie prostredia - webhostingové programy, ktoré kombinujú rôzne prvky skriptovacích jazykov: PHP, MySQL, ASP.NET atď.

Webový prehliadač - je počítačový program, ktorý slúži na prehliadanie webových stránok. V dnešnej dobe, možno cez webový prehliadač napr. Počúvať internetové rádiá, pozerať sa na videá i on-line televízne vysielanie. K najrozšírenejším patrí napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, atď.

Webový server - je počítač, ktorý je zodpovedný za vybavovanie požiadaviek HTTP od klientov - webových prehliadačov/Internet Explorer, atd./. Vybavením požiadaviek sa rozumie odoslanie webové stránky a jej zobrazenie na PC užívateľa.

Deň expirácie - deň nasledujúci po dni, v ktorom dôjde k uplynutiu doby, na ktorú bolo Doménové meno zaregistrované.