Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Registrácia, predĺženie a pravidlá domény CZ

Doménové mená musia vyhovovať normám RFC 1034, 1035, 1122, 1123 a akýmkoľvek ich nahradzujúcim alebo doplňujúcim normám. (RFC = Request For Comments, rozumie sa označeniu rady dokumentov obsahujúcich výskumy, meraní a pozorovaní, rovnako ako navrhované a prijaté štandardy pre TCP/IP protokol).

Jedná sa hlavne o tieto podmienky:

  • doménové meno môže obsahovať len znaky [a-z,0-9,-]
  • dĺžka doménového mena je najviac 63 znakov
  • doménové meno nesmie začínať, ani končiť znakom "-"
  • doménové meno nesmie obsahovať dva znaky "-" za sebou

Každé doménové meno musí byť unikátne. Nie je možné registrovať doménové meno zhodné s už registrovaným doménovým menom.

Doménu CZ môže registrovať ktokoľvek bez obmedzení.

Záujemca o registráciu domény si musí najprv vybrať niektorého z akreditovaných registrátorov a jeho prostredníctvom bude riešiť všetky administratívne aj finančné záležitosti. Majiteľom domény sa môže stať akákoľvek fyzická aj právnická osoba bez obmedzení. Majiteľ však musí uviesť svoj jednoznačný identifikační údaj (dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti, IČO) a súhlasiť s pravidlami registrácie.

Aktuálne podmienky pre registráciu CZ domén nájdete tu: Pravidla registrace .cz (PDF, 141 kb)

Doménu je možné registrovať na 1–10 rokov a je možné ju kedykoľvek predĺžiť o ďalšie roky. Uvedené podmienky sa môžu u jednotlivých registrátorov mierne líšiť. Platnosť domény však nikdy nemôže prekročiť desať rokov.

Akreditovaní registrátori

Správca domény (CZ.NIC) neponúka registráciu jednotlivých domén priamo koncovým záujemcom. Tí si domény registrujú prostredníctvom akreditovaných registrátorov, ktorými sú komerčné subjekty ponúkajúce služby registrácie a správy domén svojim zákazníkom.