Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Preregistrácia domén

je úkon, pri ktorom dochádza k zmene registrátora, prípadne aj technického správcu domény.

Pravidla preregistrácie (zmeny registrátora):

Domény .CZ

pokiaľ je preregistrácia vykonaná 30 a menej dní pred expiráciou domény, dôjde k automatickému vystavení výzvy k uhrade. V opačnom prípade sa uhradená čiastka prevádza od súčasného registrátora a k vystaveniu zálohovej faktúry za predĺženie domény dôjde až mesiac pred expiráciou.

Domény .EU

preregistrácia (zmena registrátora) je na základe pravidiel EURid spoplatnená čiastkou vo výške ročného poplatku za doménu EU podľa platného cenníku Registrátora. Po úspešne dokončenej zmene registrátora začne nové jednoročné obdobie. Podrobné informácie nájdete zde.

Domény .SK

pokiaľ je doména převádzaná viac ako 28 dní pred expiráciou, je nutné uhradiť poplatok za zmenu registrátora. Dátum expirácie sa v tomto prípade nemení! V prípade, že je doména 28 a menej dní pred expiráciou, poplatok za zmenu registrátora sa nehradí, hradí sa iba poplatok za predĺženie doménového mena. Podrobné informácie nájdete zde.

Domény COM, NET, ORG, INFO, BIZ

preregistrácia (zmena registrátora) je zpoplatnená podla pravidiel registrátora ročným udržovacím poplatkom podla platného cenníku. Po uhradení vystavenej výzvy budete kontaktovaný zo strany našej zákazniíckej podpory s pokynmi pre vykonanie prevodu. Podrobné informácie nájdete zde.

V prípade preregistrácie domény, ktorá nieje uvedená v zozname, budete kontaktovaný zo strany našej zákazníckej podpory s pokynmi pre vykonanie prevodu po uhradení zálohovej faktúry.