Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Otestovanie celého webu

Pre zjednodušené testovanie zložitejších prezentácií s viac stránkami, prípadne iba stránok v určitom adresári, je možné využiť súbor .htaccess.

  • Pre celý web sa súbor .htaccess vloží priamo do koreňového adresára.
  • Ak chceme otestovať iba určitý adresár a stránky v nom, tak súbor vložíme len do konkrétneho adresára.

Úprava súboru .htaccess

Využije se mod_rewrite, ktorý prepisuje zadanú adresu tak, že do nej doplní port 8080. Teda urobí automaticky to, čo by inak musel užívateľ urobiť pre otestovanie ručne.

Pri existencií pravidiel v súbore .htaccess skontrolujte, či už mod_rewrite nemáte zapnutý.

Následne stačí vložiť následujúce 3 riadky:

RewriteEngine on #zapne mod_rewrite
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^8080$ #pokial uz nie je vybrany port 8080, tak splni nasledujuci riadok
RewriteRule ^.*$ http://%{SERVER_NAME}:8080%{REQUEST_URI} [L,R] #doplni do adresy port 8080

Pre vypnutie testovania stačí novo pridané riadky zakomentovať pomocou #, alebo vymazať.