Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Nastavení zasílání informačních e-mailů na úrovni domény

V nastavení domény (dostupném ve schránce postmaster) lze nastavit výchozí parametry upozorňování, platné pro nově vytvořené schránky a schránky, které si ponechají vybranou volbu Výchozí nastavení.

Zasílání informačních e-mailů je možné nastavit pro tři úrovně, vyjádřené v procentech zaplnění schránky. Je možné je nastavit vzestupně od minimální hodnoty 1% až po maximální hodnotu 100 %. Např. 1. úroveň - 50%, 2. úroveň 80% a 3. úroveň 95%.

Popis nastavení informačních e-mailů pro doménu:

do schránky – upozorňující e-mail bude zaslán do konkrétní schránky na Vaší doméně

na alternativní e-mail - upozorňující e-mail bude zaslán na jinou e-mailovou adresu, kterou si můžete nastavit dle uvážení. Je pro všechny tři úrovně shodná. Pokud nebude vyplněna, zpráva automaticky odchází do schránky samotné.

opakovaně – pokud je nastaveno a dojde k překročení stanovené úrovně k nejbližší vyšší, budou informační e-maily zaslány opakovaně a to se zvolenou časovou prodlevou. V případě, že nezvolíte tuto možnost, bude upozornění zasláno pouze jednou při překročení nastavené úrovně.

Prodleva mezi opakováním – nastavení počtu hodin (dnů), které budou mezi zasláním jednotlivých informačních e-mailů. Nastavení je funkční pouze v případě, že zvolíte opakované upozornění v předchozí nabídce.

Kontrola zaplnění schránek ve službě Z-mail probíhá pravidelně každý den v nočních hodinách. V případě, že je daná e-mailová schránka zaplněna z více než 60%, nebo překračuje nastavenou první úroveň, probíhá kontrola jednou za hodinu. Pokud zaplnění schránky přesáhne 100%, provádí se kontrola a případné odeslání informačního e-mailu okamžitě.

Zároveň platí, že pokud daná e-mailová schránka při následné kontrole přeskočí více úrovní najednou, je informační e-mail zaslán s využitím souhrnu informací z přeskočených úrovní. Např. 1. úroveň je nastavena na 60% - upozornění na majitele schránky a 2. úroveň 80% - upozornění na alternativní e-mail. V rámci kontroly se zjistí, že došlo k zaplnění schránky v takové míře, že je zaplněna z 85%. Informační e-maily budou zaslány jak majiteli schránky, tak na alternativní e-mail. V případě, že se obě adresy shodují, upozornění při překročení více úrovní bude na konkrétní nastavený e-mail zaslána pouze jednou.

Upozornění pro správce domény na úplné zaplnění schránky:

Tato možnost je určena pro správce domény, který si zde může nastavit upozornění na úplné zaplnění některé e-mailové schránky. Využití tohoto nastavení je volitelné. Po obdržení tohoto e-mailu je e-mailová schránka konkrétního uživatele nefunkční.

Nastavení je dostupné v záložce - Nastavení domény pouze u základního e-mailu domény - postmaster.

Možnosti:

postmasterovi - upozornění o zaplnění některé ze schránek, které máte vytvořeny u domény, bude zasláno i do hlavní schránky postmaster na dané doméně.

správci domény – upozornění o zaplnění některé ze schránek na doméně může být zasláno i na libovolně zvolený e-mail. V případě, že nebude vyplněn, bude brán jako totožný s e-mailovou adresou schránky posmaster.

opakovaně – pokud je možnost nastavena a dojde k překročení stanovené úrovně k nejbližší vyšší, budou informační e-maily zaslány opakovaně se zvolenou časovou prodlevou. V případě, že nezvolíte tuto možnost, bude upozornění zasláno pouze jednou při překročení nastavené úrovně.

Prodleva mezi opakováním – v případě, že je zaškrtnuto opakované zasílání, určuje prodlevu mezi dvěma po sobě jdoucími upozorněními.