Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Microsoft Outlook 2007

V následujúcom návode si ukážeme, ako správne nastaviť poštového klienta Microsoft Outlook 2007.

Základné nastavenie MS Outlook 2007

Pri prvom spustení poštového klienta MS Outlook 2007 sa nám zobrazí dialógové okno, v ktorom budeme vyzvaný k pridaniu nového E-mailového účtu. Pokiaľ máme už MS Outlook nainštalovaný, tak prihlasovaciu stránku vyvoláme po rozkliknutí odkazu Súbor. Pre pripojenie našej e-mailovej schránky následne klikneme na odkaz Pridať účet
viď obrázok nižšie:

V ďalšom kroku budeme vyzvaný k pripojeniu e-mailovej schránky do MS Outlook.

Zadáme teda potrebné prístupové údaje:

Meno: Táto zadaná položka sa prejaví, ako meno odosielateľa našich e-mailov. V tomto ilustatívnom prípade sme zvolili meno Novák

E-mailová adresa: Tu uvedieme názov našej e-mailové schránky. V tomto ilustratívnom prípade sme použili adresu "novak @ nazov-domeny.sk"

Heslo: Do tohoto pola vložíme platné heslo našej e-mailové schránky.

Následne  klikneme na odkaz Ďalší. Vykoná sa test dostupnosti poštovej schránky. Zobrazí sa Vám následujúce dialógové okno.

MS Outlook rozpoznal, že daná e-mailová schránka existuje, ničmenej nenašiel automaticky možnosť šifrovaného pripojenia. Túto informáciu môžeme zatiaľ ignorovať a pokračujme v nastavení kliknutím na odkaz Ďalší

V prípade, že sa nám zobrazí toto dialógové okno, automatické nastavenie MS Outlook sa úspešne podarilo. MS Outlook nám defaultne nastavil nešifrované spojenie a typ účtu POP3.  V prípade, že sme s daným nastavením spokojný, tak klikneme na odkaz Dokončiť.

Pokročilé nastavenie MS Outlook 2007

Ak chceme napríklad využiť šifrované spojenie medzi serverom a MS Outlook, či zmeniť typ účtu z POP3 na IMAP, tak zaškrtneme odkaz Zmeniť nastavenie účtu. Zobrazí sa nám následujúce dialógové okno:

Klikneme na odkaz Ďalší. V následujúcom kroku môžeme vykonať úpravu defaultného nastavenia nášho účtu v MS Outlook 2007.

Môžeme teda zmeniť typ účtu na:

  • POP3 - Tento typ účtu sťahuje poštu zo serveru priamo do Vášho počítača. Je teda vhodný v prípade, že Vaša schránka nieje dostatočne veľká, alebo pristupujete k pošte iba z jedného zariadenia
  • IMAP - Tento typ účtu ponechá správy na servery a do klienta sťahuje ich obraz. Je teda vhodný v prípade, že poštu spravujete z viacero zariadení a poštu potrebujete mať neustále k dispozícii. 

Nastaviť adresu serverov na:

-Server pre prichádzajúcu poštu:

IMAP.ZONER.COM  - pokiaľ máme nastavený typ účtu IMAP

POP3.ZONER.COM - pokiaľ máme nastavený typ účtu POP3

-Server pre odchádzajúcu poštu na:

SMTP.ZONER.COM

 

Pre podrobnejšie nastavenie serverov pre odchádzajúcu a prichádzajúcu poštu klikneme na tlačítko Ďalšie nastavenia a zobrazí sa nám následujúce dialógové okno:

Tu najprv zvolíme možnosť pre nastavenie Serveru pre odchádzajúcu poštu. Pre správnu funkčnosť odchádzajúcej pošty v MS Outlook je nutné nastaviť overenie servera pre odchádzajúcu poštu a to zaškrtnutím odkazu Server pre odchádzajúcu poštu (SMTP) požaduje overenie. Zvolíme tiež, aby sa použila rovnaké nastavenia, ako pre server prichádzajúcej pošty. Potom klikneme na odkaz Upresniť, kde budeme môcť nastaviť konkrétne parametre serverov a tiež zabezpečené/ šifrované spojenie MS Outlook s poštovým serverom.

nastavení šifrování

V tomto dialógovom okne máme možnosť vykonať úpravu spojenia medzi serverom a MS Outlook, teda nastaviť napríklad zabezpečené/ šifrované spojenie cez TLS. Zvolením konkrétneho typu šifrovania sa Vám automaticky upraví aj číslo portu, ktorého prostredníctvom bude prebiehať komunikácia medzi MS Outlook a poštovým serverom. Viac informácii o zabezpečenom spojení nájdete v tomto článku

Po vykonaní potrebného nastavenia kliknite na odkaz OK. Potom prebehne opäť test overenia Vášho účtu v MS Outlook.

Následne sa zobrazí toto dialógové okno, kde vidíme, že nastavenie prebehlo úspešne a môžeme kliknúť na odkaz Zavrieť. Tým môžeme nastavenie účtu považovať za ukončené a plne sa už venovať správe pošty v aplikácii MS Outlook.

Pokiaľ sa v priebehu nastavovania poštového účtu zobrazí nejaké chybové hlásenie, alebo sa nastavenie nepodarilo, kontaktujte našu zákaznícku podporu

Prípadne preverte, či máte zadané všetky údaje správne a či chybové hlásenie neodpovedá niektorému z príkladov uvedeného nižšie

Problémy pri nastavení a časté chybové hlásenia

Nižšie si uvedieme niekoľko častých problémov pri nastavovaní poštového klienta MS Outlook 2013/2016

Chyba pri overovaní poštového účtu

Viď ilustračný obrázok nižšie:

Chybové hlásenie nás informuje o tom, že sa aplikácii MS Outlook nepodarilo prihlásiť k Vašej e-mailovej schránke.

Môže to znamenať, že poštová služba na doméne už neexistuje, je pozastavená, alebo je len zôe zadaný názov Vašej e-mailovej schránky, či heslo.

Odporúčame v tomto prípade preveriť všetky vyššie uvedené možnosti a pokúsiť sa prihlásenie opakovať.

Chyba pri overení servera 

Viz ilustrační obrázek níže:

Chybové hlásenie môže mať viacero podôb a väčšinou konkrétne informuje, kde se stala chyba pri overení poštového servera. Nižšie si uvedieme niekoľko príkladov a ich riešenie:

(Nižšie uvedené chybové hlásenia sú len ilustratívneho charakteru a ich znenie sa môže drobne líšiť).

- Nepodarilo sa prihlásiť k serveru príchádzajúcej pošty

Dané chybové hlásenie nás informuje o tom, že sa nepodarilo spojiť so serverom pre prichádzajúcu poštu. Príčinou môže byť to, že poštová služba na Vašej doméne je pozastavená, alebo je len zle zadaný názov servera pre prichádzajúcu poštu.

- Nepodarilo sa odoslať skúšobnú e-mailovú správu

Dané chybové hlásenie nás informuje o tom, že sa nepodarilo spojiť so serverom pre odchádzajúcu poštu. Príčin môže býť niekoľko:

1) Pri nastavovaní Vášho poštového účtu ste nepotvrdili overenie servera SMTP pre odchádzajúcu poštu. Ako toto overenie vykonať je uvedené v nápovede pre pokročilé nastavenie MS Outlook viz text výše.

2) Váš poskytovateľ internetového pripojenia blokuje jeden z portov na ktorom je pošta odosielaná. Najčastejšie to býva práve port 25, ktorý býva defaultne nastavovaný u (smtp) servera pre odchádzajúcu poštu. Najjednoduchším riešením v takom prípade býva vykonať zmenu nastavenia serveru pre odchádzajúcu poštu tým, že namiesto portu 25 nastavíte port 587. Viac o funkcii portov a ich rozdieloch nájdete tu.

3) Server pre odosielanú poštu je nedostupný. Poštová služba na Vašej doméne je pravdepodobne pozastavenaá. V takom prípade odporúčame kontaktovať našu zákaznícku podporu

Chyba pri overení certifikátu 

(Upozorňujeme, že používanie zabezpečeného/šifrovaného  spojenia Vášho poštového klienta so serverom, dnes patrí  k štandardu a je na našich poštových serveroch plne podporovaná).

Vid ilustračný obrázok nižšie:

Toto upozornenie sa Vám môže zobraziť v prípade, že zvolíte možnosť zabezpečeného/ šifrovaného spojenia pomocou STARTLS, alebo SSL/TLS.

Chybové hlásenie sa zobrazí v prípade, že nemáte nastavenú presnú adresu servera pre prichádzajúcu  a odchádzajúcu poštu. Odporúčame preto preveriť nastavenie klienta MS Outlook a nastaviť následujúce hodnoty:

-Server pre prichádzajúcu poštu:

IMAP.ZONER.COM  - pokiaľ máme nastavený typ účtu IMAP

POP3.ZONER.COM - pokiaľ máme nastavený typ účtu POP3

-Server pre odchádzajúcu poštu na:

SMTP.ZONER.COM