Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Expirácia domény SK

Ak doména nie je predĺžena pred dátumom jej expirácie, nasleduje ochranná lehota, trvajúca 40 dní, počas ktorej je možné registráciu domény stále predĺžiť. Doména počas tohoto obdobia nie je delegovaná do zóny DNS a je teda nefunčná. Kk nie je registrácia domény predĺžená ani v priebehu tejto lehoty, je po nasledujúcich 24 hodinách uvolnená.