Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Autorizačný kód k zmene registrátora domény CZ

Autorizačné heslo Centrálneho registra CZ.NIC slúži na prevedenie domény CZ k inému registrátorovi. Autorizačné heslo (auth-id) sa automaticky zasiela na e-mail majiteľa domény a na e-maily jeho administratívnych kontaktov. E-maily sú zasielané na základe žiadosti klienta, priamo Centrálnym registrom CZ.NIC. Platnosť hesla nie je časovo obmedzená a zaniká jeho prvým použitím.

Postup pre zasielanie autorizačného hesla Centrálného registra CZ.NIC pre doménu

Žiadosť o zaslanie autorizačného hesla je možne vykonať na stránke Nastavením a správou domén.

1/ Do prvého políčka Název domény: doplníte názov svojej domény a dáte vyhľadať.
2/ Úplne dole je ponuka na zaslanie autorizačného kódu: Zaslat autorizační heslo Centrálního registru CZ.NIC, ktorú použijete.
3/ Na obrazovke sa zobrazením domény a e-mailu majiteľa už iba prepíše verifikační kód a žiadosť odošle.
4/ E-mail s autorizačným heslom Centrálneho registra bude doručený väčšinou do niekoľkých minút. Je možné, že takýto email bude vyhodnotený ako spam, skontrolujte teda aj zložku pre nevyžiadanú poštu.

Zaslání autorizačního hesla

Postup pre zaslanie autorizačného hesla Centrálneho registra CZ.NIC prr kontakt domény

Žiadosť pre zaslanie autorizačného hesla pre kontakt domény je totožná s výššie uvedeným postupom. V spodnej časti je opät ponuka - Zaslat autorizační heslo Centrálního registru CZ.NIC.

UPOZORNENIE:
Pokiaľ sú z nejakého dôvodu e-maily u majiteľa domény alebo v admistratívnom kontakte nefunkčné, je nutné najskôr previesť úpravu e-mailu na korektnú. Pre úpravu využite tento postup na zmenu kontaktu domény.