Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Autorizácia požiadavky

Ak si želáte kontaktovať zákaznícku podporu našej spoločnosti, je v niektorých prípadoch vyžadovaná autorizácia požiadavky.

   Autorizácia je vyžadovaná

pre operácie, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť služby

  , ktoré využívate u našej spoločnosti, napríklad:
 • zmena hostingového variantu
 • úpravy parametrov hostingových služieb
 • fakturácia - zmeny vo fakturácii, vracanie platieb a pod.
Autorizácia požiadavky je vyžadovaná s ohľadom na zabezpečenie vašich služieb u našej spoločnosti, aby neprišlo k prípadnému zneužitiu neoprávnenou osobou.

Ako zaslať autorizovanú požiadavku?

 • formulárom z webových stránok SlovakNet.sk. Pre autorizáciu je nutné vyplniť číslo účtu a heslo.
 • voľbou "Autorizovaná požiadavka" z vášho Centra administrácie na adrese https://admin.slovaknet.sk
 • zaslaním požiadavky emailom na adresu podpory admin@zoner.sk z jednej z e-mailových adries, uvedených v zákazníckom účte ako kontaktné. (Pozor: e-mailová adresa pre zasielanie fakturácie nie je považovaná za autorizačnú.)

Odporúčame si nastaviť aspoň dve rôzne autorizačné e-mailové adresy, aby v prípade výpadku jednej z nich bolo možné zadávať autorizované požiadavky !