Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Antispam - pokročilé nastavenia

Naše kontrolné servery pridávajú do hlavičiek e-mailov tieto informácie:

X-Virus-Scanned:

Táto hlavička je celkom nezaujímavá - len oznamuje, akou verziou antivírusového scannera mail prešiel.

Príklad: X-Virus-Scanned: by amavisd-new-20030616-p5 (Debian) at filter.czechia.com

X-Spam-Status:

Táto hlavička popisuje detailne výsledky testov.

Príklad: X-Spam-Status: Res, hits=18.5 tagged_above=3.0 required=6.5 tests=BAYES_99, FORGED_MUA_OIMO, FORGED_OUTLOOK_TAGS, FORGED_YAHOO_RCVD, HTML_MESSAGE, MIME_HTML_NO_CHARSET, MIME_HTML_ONLY, MIME_HTML_ONLY_MULTI, MISSING_MIMEOLE, RCVD_IN_BL_SPAMCOP_NET, RCVD_IN_DSBL, RCVD_IN_SORBS, URI_OFFERS, X_MSMAIL_PRIORITY_HIGH, X_PRIORITY_HIGH

X-Spam-Level:

Táto hlavička pomocou hviezdičiek vyjadruje údaj v predošlej hlavičke, uvedený pri položke hits

Príklad: X-Spam-Level: ******************

X-Spam-Flag:

Táto hlavička určuje, či sa jedná o spam (citlivosť je globálne nastavená na 6.5 bodu)

Príklad: X-Spam-Flag: YES

Pre filtrovanie na strane servera sa najlépšie hodí hlavička X-Spam-Flag:

Pravidlá pre filtrovanie na strane servera si nastavíte sami pre jednotlivé mailboxy pomocou webového rozhrania pre poštu na adrese http://webmail.zoner.com. Ako prihlasovacie údaje použijete celú e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste si nastavili (hlavnú adresu, nie alias). Nastavenie fitrov nájdete pod položkou Filtre v hornom menu.

Celý proces má nasledujúce kroky:

  • vyberiete pridanie nového pravidla
  • na otázku na typ pravidla vyberiete Zhoda hlavičky
  • podmienku nastavíte Hlavička X-Spam-Status obsahuje YES
  • akciu vyberiete podľa svojho uváženia - napr. Tichp zahodiť
  • pravidlo potvrdíte
  • pokiaľ už ďálej nebudete manipulovať s pravidlami kliknite na Uložiť zmeny

Od tohoto okamžiku server filtruje pricházajúce spamy pre Váš mailbox podľa nastaveného pravidla.