Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Registrace, prodloužení a pravidla domény EU

Registrace domény EU

Doménu EU mohou registrovat:

 • podnikatelé a firmy, kteří mají své sídlo v členské zemi EU
 • organizace založená v členské zemi EU
 • osoby s trvalým pobytem na území členské země EU

(podmínky geografické přislušnosti jsou stanoveny v EU Regulation 733/2002).

Pravidla jsou následující:

 • minimální délka doménového jména jsou 2 znaky
 • doména může obsahovat znaky [a-z, 0-9, -]
 • doména může obsahovat diakritiku [IDN]
 • délka domény je nejvýše 63 znaků
 • minimální délka domény jsou 2 znaky
 • doména nesmí začínat, ani končit znakem "-"
 • doména nesmí obsahovat dva znaky "-" za sebou
 • doménové jméno je možno registrovat / prodloužit na 1-10 let.
 • datum expirace domény je vždy nastaveno na poslední den v měsíci, ve kterém byla doména registrována.

Každé doménové jméno musí být unikátní. Není možné registrovat doménové jméno shodné s již registrovaným doménovým jménem. Domény .EU podporují diakritiku od 10.12.2009

Prodloužení registrace domény EU

 • Domény .eu se registrují na 1-10 let. Prodloužení registrace je možné provést vždy po roce od zaregistrování domény.
 • Výzva k úhradě na RENEW (obnovu) domény se vystavuje 30 dnů před datem expirace, kdy byla doména registrovaná. Splatnost výzvy je 14 dnů.
 • Cena za RENEW domény se odvíjí vždy od ceníku aktuálního v době kdy je doména prodlužována. Platný ceník naleznete na našich www stránkách.
 • Pokud nedojde k obnoveni domény, dostane se doménové jméno 2 dny před koncem měsíce do stavu "karanténa". Renew ze stavu karanténa je provedeno automaticky po úhradě vystavené výzvy.

IDN v názvu domény

 • Povolené jsou znaky z latinky, cyrilice a řečtiny.
 • Není povoleno míchat znaky z různých písem.
 • Doménová jména se znaky z latinky mají koncovku .eu, zatímco doménová jména v cyrilici mají pouze koncovku .ею, doménová jména v řečtině řeckou variantu koncovky .ευ.