Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Optimalizace pro webmastery

Optimalizace webových stránek je poměrně široká oblast, v tomto článku bychom Vám rádi nastínili podrobnější informace k možnostem, které jsou dispozici na našich serverech.

Pro analyzování webových stránek je možné využít např. doplněk Page Speed Monitor, který je možné bezplatně využít pod prohlížečem Mozilla Firefox s instalovaným pluginem Firebug. Doplněk Page Speed Monitor, je možné stáhnout zde.

Pro webhosting napsaný pro Linux:

  • modul - mod_expires – při správném nastavení zlepšuje chod celé prezentace. Používá se upravením souboru .htaccess v prezentaci. Více informací a také příklady můžete získat zde.

Příklad pro nastavení expirace:

### aktivace modulu mod_expires
ExpiresActive On
### Soubory typu .gif vyprší 1 měsíc poté, co byly staženy
### (je to v sekundách, A jako access=stažení, M jako modification=změna, pozn. překl.)
ExpiresByType image/gif A2592000
### Všechno ostatní vyprší 1 den od chvíle, kdy to bylo naposledy změněno
### (jde o použití alternativního zápisu)
ExpiresDefault "modification plus 1 day"
### Na soubor index.html se aplikuje hlavička Cache-Control
<Files index.html>
Header append Cache-Control "public, must-revalidate"
</Files>

  • modul - mod_headers - při správném nastavení hlavičky souboru snižuje nutnost načítání stále stejného obsahu stránky. Používá se upravením souboru .htaccess v prezentaci. Více informací a také příklady můžete získat zde.

Příklad pro nastavení headers:

<Files index.html>
Header append Cache-Control „public, must-revalidate“
</Files>

<Directory C:\www\img>
Header append Cache-Control „public, must-revalidate“
</Directory>

<Location localhost/img>
Header append Cache-Control „public, must-revalidate“
</Location>

  • modul - mod_deflate – tzv. komprimace obsahu, při vhodném použití se snižuje čas nutný pro načtení stránky. Používá se upravením souboru .htaccess v prezentaci. Více informací a také příklady můžete získat zde.

Příklad pro nastavení deflate:

// compress all text & html:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml

// Or, compress certain file types by extension:
<Files *.html>
SetOutputFilter DEFLATE
</Files>

Pro webhosting napsaný pro Windows:

   • URL Compression – tzv. komprimace obsahu, při vhodném použití se snižuje čas nutný pro načtení stránky. Používá se upravením souboru web.config v prezentaci. Více informací a také příklady můžete získat zde.

Příklad pro nastavení URL Compression v IIS 7:

<configuration>

  <system.webServer>
   <urlCompression doStaticCompression="true" doDynamicCompression="false" />
  </system.webServer>
</configuration>

   • Client Cache - při správném nastavení zlepšuje chod celé prezentace. Používá se upravením souboru web.config v prezentaci. Více informací a také příklady můžete získat zde.

Příklad pro nastavení Client Cache v IIS 7:

<configuration>
  <system.webServer>
   <staticContent>
     <clientCache cacheControlMode="UseMaxAge" cacheControlMaxAge="1.00:00:00" />
   </staticContent>
  </system.webServer>

</configuration>

   • Output caching – při správném nastavení zlepšuje chod celé prezentace. Používá se upravením souboru web.config v prezentaci. Více informací a také příklady můžete získat zde.

Příklad pro nastavení Output caching v IIS 7:

<configuration;  
  <system.webServer>    
   <caching>
    <profiles>
      <add extension=".jpg" policy="CacheForTimePeriod"
        duration="00:00:10" varyByHeaders="Accept-Language" />
     </profiles>
    </caching>
   </system.webServer>
 </configuration>