Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Zrušenie domény EU

Bežným spôsobom zrušenia domény EU je nechať doménu vyexpirovať, tz. nechať uplynúť jej uhradené registračné obdobie a na ďalšie období ju už nepredlžovať. Fakticky to znamená jednoducho nezaplatiť poplatok za predĺženie domény na ďalší rok.

Ak si však prajete doménu EU zrušiť okamžite, je možné tak vykonať na základe písomného formulára s úradne overeným podpisom držiteľa domény. Tento formulár - žiadosť o zrušenie domény z registrácie si stiahnite tu.

Žiadosť musí byť čitateľne a korektne vyplnená, za právnické osoby podpisuje vždy oprávnený štatutárny orgán (konateľ, apod.). Potvrdenú žiadosť, odošlite na adresu registrátora:
ZONER software, a.s., Nové sady 18, 60200 Brno.

Vyhradzujeme si právo v prípade pochybností o správnosti uvedených údajov požadovať dodatočné overenie, prípadne žiadosť odmietnuť.