Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Zrušenie domény CZ

Bežným spôsobom zrušenia domény CZ je nechať doménu vyexpirovať, tz. Nechať uplynúť jej uhradené registračné obdobie a na ďalšie obdobie ju už nepredlžovať. Fakticky to znamená jednoducho nezaplatiť poplatok za predĺženie domény na ďalší rok.

Ak si však prajete zrušiť doménu CZ okamžite, je možné to vykonať na základe písomného formulára s úradne overeným podpisom držiteľa domény. Tento formulár - žiadosť o zrušení domény z registrácie si stiahnete tu.

Žiadosť musí byť čitatelne a korektne vyplnená, za právnické osoby ju podpisuje vždy oprávnený štatutárny orgán (konateľ, apod.). Potvrdenú žiadosť, odošlite na adresu registrátora:
ZONER software, a.s., Nové sady 18, 60200 Brno.

Vyhradzujeme si právo v prípade pochybností o správnosti uvedených údajov požadovať dodatočné overenie, prípadne žiadosť odmietnuť.