Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Zriadenie databázy MS SQL

Databázu MS SQL je možné si zriadiť iba pri webhostingových programoch Windows, Windows PLUS a ďalších individuálnych variant.

Zriadenie databázy MS SQL nájdete vo svojom zákazníckom účte v detaile u konkrétnej domény s webhostingom, ktorý zriadenie umožňuje.

Následne si v ďalšom kroku zvolíte typ databázy, ktorú si prajete zriadiť. Výber sa líši podľa konkrétneho webhostingového programu. Potom si v ďalšom dialógu môžete zvoliť názov databázy alebo ponechať prednastavený. Názov databázy je obmedzený na maximálne 16 alfanumerických znakov. Ďalej zadáte heslo nebo necháte defaultne zadané.

V poslednom kroku si skontrolujete zadané informácie a potvrdíte vytvorenie. Po zriadení obdržíte e-mailom záverečnú správu o zriadení. Zároveň sú informácie o pripojení k databáze a prístupové údaje uvedené v zákazníckom účte v detaily o zriadenej databáze.