Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Zmena registrátora - prevod domény EU

Pre zmenu registrátora domény EU je nutné si najskôr u Vášho súčasného registrátora vyžiadať AUTHID,
teda autorizačný kód k prevodu domény.

Zmena Registrátora je na základe pravidiel EURid spoplatnená čiastkou vo výške ročného poplatku za doménu EU podľa platného cenníka Registrátora. Po úspešne dokončenej zmene Registrátora začne NOVÉ jednoročné obdobie.

Pri zmene Registrátora je doména predĺžená o 1 rok od dátumu exspirácie.

Postup na zmenu registrátora:

  1. Požiadejte súčasného registrátora o AUTHID a odomknutie domény
  2. Na www stránkach SlovakNet.sk zvoľte "Previesť doménu".
  3. Zadajte Vaše doménové meno do textového boxu.
  4. Zvoľte prevod domény (preregistráciu) pod našu správu.
  5. Do poľa AUTHID zadajte heslo, ktoré ste obdržali od svojho súčasného regsitrátora.
  6. Pokračujte v sprievodcovi až do dokončenia žiadosti.

 

Po dokončení žiadosti bude automatickým systémom vystavená výzva na úhradu. Po uhradení bude prevod zahájený.

Po dokončení prevodu príde potvrdenie na email vlastníka domény.

 

AUTHID:

Môže byť v závislosti na registrátorovi nazývané tiež Authcode alebo Authorisation code.

AUTHID poskytuje súčasný registrátor a jeho platnosť je 40 dní. Každá ďalšia žiadosť o tento kód
na jednej doméne má za následok zneplatnenie hesla pôvodného a vygenerovanie nového.
Novo vygenerované heslo platí vždy ďalších 40 dní a požiadat o neho je možné po 24 hodinách od poslednej žiadosti.

Formát autorizačného kódu je XXXX-AAAA-BBBB-CCCC, kde XXXX je identifikátor súčasného registrátora.
AAAA, BBBB and CCCC sú skupiny náhodných znakov, oddelených pomlčkou.
Identifikátor spoločnosti ZONER je ZONR .