Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Zmena registrátora - prevod domény COM, NET, INFO, ORG, BIZ

Pre zmenu registrátora domény gTLD, je nutné najskôr zadať objednávku na preregistrácia.

Zmena registrátora je spoplatnená podľa pravidiel registrátorov ročným udržiavacím poplatkom podla platného cenníku. Po uhradení vystavenej výzvy budete kontaktovaný zo strany našej zákazníckej podpory s pokynmi pre vykonanie prevodu.

Pre prevod je dôležité, aby bola prevádzaná doména minimálne 60 dní existujúca a tiež nesmie byť k pred expirácio menej ako 5 dní.

Od klienta bude vyžadované, aby si u súčasného registrátora zaistil:

  • Auth-ID (autorizační heslo) domény
  • odomknutie domény k prevodu

Ďalej bude potreba, aby klient zaistil potvrdenie prevodu zo strany majiteľa domény, ktoré vykoná cez emailom zaslané odkazy na email držiteľa a administračného kontaktu domény. Z tohoto dôvodu je potreba, aby boli pri prevodoch domény nastavené korektné a dostupné emailové schránky držiteľa a administračného kontaktu.

Po úspešnej zmene registrátora sa platnosť domény predĺži o jeden rok odo dňa expirácie.

V prípade neúspešného prevodu, z dôvodov nemožnosti potvrdiť prevod, uplynutia lehoty pre prevod, či iných komplikácií, ktoré nemôžeme ovplyvniť bude požiadavka na prevod po konzultácií s klientom zrušená a poplatok zaň vrátený späť.

V prípade, že dojde k situácií, kedy klient ktorý o prevod žiada, nekomunikuje so zákazníckou podporou, bude prevod taktiež zrušený a poplatok zaň vrátený.

Dôležité upozornenie:

Výššie uvedený postup je platný v prípade prevodu domény k ZONER software, a.s..