Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Zmena držiteľa domény SK

Po prihlásení do zákazníckeho účtu zvoľte v ľavom menu položku Zoznam s hľadaním a rozkliknite detail konkrétnej domény.

V dostupných akciách na pravej strane zvoľte možnosť Vytvoriť kontakt a vyplňte všetky povinné údaje.

Po dôkladnej kontrole vyplnených údajov potvrďte vytvorenie kontaktu. V menu vpravo následne zvoľte Zmeniť vlastníka, zo zoznamu vyberte vami vytvorený kontakt a žiadosť odešlite.


Zadané zmeny potvrdíte na e-mailovej adrese súčasného a budúceho držiteľa, kam budú odoslané e-maily s odkazmi na potvrdenie žiadosti.


Upozornenie

Ak nebude žiadosť potvrdená do 30 dní, bude automaticky zrušená (v prípade záujmu je možné žiadosť v jej detaile predĺžiť).

Pokiaľ je pri kontakte držiteľa uvedená chybná alebo nefunkčná e-mailová adresa, je potrebné využiť písomnú žiadosť. V tom prípade si v pravom menu rozkliknite položku Podané žiadosti, kde máte v detaile konkrétnej žiadosti možnosť stiahnutia písomného formulára. Ten vytlačte, potvrďte úradne overeným podpisom držiteľa domény a zašlite na adresu našej spoločnosti, ktorá je uvedená na samotnom formulári.