Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Zmena držiteľa generickej domény COM, NET, INFO, ORG, BIZ

Zmenu držiteľa domén COM, NET, ORG, INFO, BIZ je možno vykonať dvoma spôsobmi - online na základe emailového overenia a offline písomným potvrdením.

Online - elektronické potvrdenie

Žiadosť o úpravu údajov držiteľa domény vytvoríte v našom rozhraní pre správu domén - Správa domén.

 • Vyhľadajte doménu, pri ktorej si prajete vykonať úpravu.
 • Po vyhľadaní zvoľte v spodnej časti obrazovky možnosť - Upraviť doménu (DNS, vlastník domény, kontakt)
 • Následne vyplňte informácie o novom vlastníkovi domény.
 • V ďalšom kroku vyberte spôsob overenia on-line cez e-mail držiteľa a potvrďte
 • Týmto budú na email súčasného aj nového držiteľa odoslané e-maily obsahujúce odkazy k potvrdeniu aj zamietnutiu zadanej zmeny.
 • Žiadosť potvrdená oboma stranami bude realizovaná najneskôr následujúci pracovní deň.
 • V prípade, že je e-mailová adresa súčasného držiteľa domény nedostupná, využite možnosť offline písomného potvrdenia.

Offline - písomné potvrdenie

Žiadosť o úpravu údajov držiteľa domény vytvoríte v našom rozhraní pre správu domén - Správa domén.

 • Vyhľadajte doménu, u ktorej si prajete vykonať úpravu.
 • Po vyhľadaní zvoľte v spodní časti obrazovky možnosť - Upraviť doménu (DNS, vlastník domény, kontakt)
 • Následne vyplňte informácie o novom vlastníkovi domény.
 • V ďalšom kroku vyberte spôsob overenia písomné potvrdenie (odloženie autorizácie), nižšie vyplňte svoj email a potvrďte
 • Formulár, ktorý obdržíte na zadaný email si vytlačte a s úradne overenými podpismi súčasného aj nového držiteľa domény ho zašlite na našu adresu:
  ZONER s.r.o., Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava
  V prípade ak je držiteľom organizácia, je vyžadovaný podpis štatutárneho orgánu.

Úprava údajov súčasného držiteľa

 • Aj v prípade, že nedochádza k faktickej zmene držiteľa domény, tz. nie sú upravované položky Meno a priezvisko či Organizácia, postupujte prosím rovnako, ako keby sa jednalo o online elektronickú zmenu držiteľa (viď výššie).
 • V prípade ak e-mailová adresa držiteľa domény nie je dostupná, využite potom možnosť offline písomného potvrdenia.