Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Zmena administračného kontaktu domény CZ

Pre potvrdenie úprav v doménovom registry CZ, slúži náš doménový web RegZone!cz.

V sekcií Nastavenie a správa domény zadáte do kolonky pre domény .cz, doménové meno pre ktoré si prajete zmenu administritatívneho kontaktu
vykonať a zvoľte možnosť „Hledat“ . Po načítaní údajov o doméne v sekcií, rozkliknite odkaz „Upravit doménu (držitel, DNS, kontakty)“
v spodnej časti stránky.

V dalšom kroku do kolonky Administrační kontakt zadajte nové ID kontaktu, ktorý si prajete nastaviť. V prípade, že si prajete súčasný
administračný kontakt odstrániť zaškrtnite ho. Akonáhle máte všetky údaje vyplnené, kliknite na odkaz „Pokračovat“.

Zmenu je možné potvrdiť on-line pomocou ZONER autorizačného kódu kontaktu nebo off-line pomocou formulářa. O autorizačný kód kontaktu zažiadate kliknutím na odkaz zaslat autorizační kód. Autorizačný kód bude zaslaní na emailovú adresu osoby, ktorú ste vybral pre autorizáciu zmeny. Akonáhle Vám bude heslo doručené zadajte ho do kolonky Autorizační kód, potom kliknite na tlačítko „Potvrdit“.

V prípade, že si přajete vykonať potvrdenie pomocou papierovej žiadosti, zvoľte možnosť písomného potvrdenia a zadajte emailovú adresu kam má byť formulár zaslaní. Pre potvrdenie je potrebné formulár podpísať autorizovanou osobou, podpis úradne overiť a zaslať ho na našu korešpondenčnú adresu:
ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

Zmena administračných kontaktov domény CZ

V tomto videu se dozviete, ako zmeniť administračné kontakty Vašej domény: