Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Zdrojový kód príkladu s utf-8:


<?php
Echo "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>";
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'>
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='cs' lang='cs'>
<head>
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' />
<meta http-equiv='Content-language' content='cs' />
<meta http-equiv='Cache-control' content='no-cache' />
<meta http-equiv='Pragma' content='no-cache' />
<meta http-equiv='Expires' content='-1' />
<meta http-equiv='imagetoolbar' content='no' />
<meta http-equiv='MSThemeCompatible' content='no' />
<meta name='MSSmartTagsPreventParsing' content='true' />
<title>Test databázy s kódováním UTF-8 a výstupom UTF-8</title>
</head>
<body>
<h1>Test databázy s kódovaním UTF-8 a výstupom UTF-8</h1>

<?php $link = MySQL_Connect("adresa_databazoveho_serveru", "nazov_uzivatele", "heslo")
or die("Nedá sa pripojiť"); //pripojenie k serveru
MySQL_Select_DB("nazov_databazy") or die("Nejde vybrat databazi"); //výber databázy
MySQL_Query("SET NAMES 'utf8'"); //prekóduje DB do utf8
$q="SELECT * FROM cz_test ORDER BY hodnota DESC";
$otazka=@MySQL_Query($q);
If (@MySQL_Num_Rows($otazka)>0)
{ //máme v tabuľke aspoň jednu hodnotu
Echo "<ul>\n";
While ($výsledok=@MySQL_Fetch_Array($otazka))
{ //výsledok to pole $výsledok
Echo "<li>".$vysledok['hodnota']."</li>";
};
Echo "</ul>\n";
};
MySQL_Close($link); //ukončenie spojenia
?>

<p>
<a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">
<img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Valid XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" />
</a>
</p>
</body>
</html>