Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Presmerovanie na HTTPS pomocou súboru web.config

Následujúci kód súboru vložte do súboru web.config v hlavnom adresáre webu, čo je hlavný konfiguračný XML súbor ASP.NET aplikácie.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 <configuration>
  <system.webServer>
   <rewrite>
    <rules>
     <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">
      <match url="(.*)" />
      <conditions>
       <add input="{HTTPS}" pattern="off" />
      </conditions>
      <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
     </rule>
    </rules>
   </rewrite>
  </system.webServer>
 </configuration>

Viac o konfigurácií tohoto súboru nájdete na webe Microsoft MSDN Library.