Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Vytvorenie e-mailovej schránky

Pridávanie schránok, rovnako ako všetky ďalšie nastavenia elektronickej pošty, sa vykonáva cez účet postmaster.

Prístupové údaje k tomuto základnému poštovému účtu boli zaslané v e-maile pri vytvoreni webhostingovej služby. Môžete ich tiež získať priamo v Centre administrácie po prihlásení do zákazníckeho účtu. Následne prejdete na Zoznam služieb - detail konkrétnej služby - záložka Elektronická pošta.

Na prihlásenie do webového rozhrania použite adresu: https://webmail.zoner.com .

Login: postmaster@nazev-domeny.sk
Heslo: je k dispozícii po prihlásení do zákazníckeho účtu

Následne prejďite do časti Nastavenia - Nastavenie domény - Vytvoriť mailbox.

V hlavnej časti zadajte údaje - názov schránky (meno "pred zavináčom") heslo a jej maximálnu veľkosť. V záujme vlastnej bezpečnosti zvoľte heslo dostatočne dlhé a zložité - minimálne 8 znakov, aspoň jednu číslicu a veľké písmeno.
Maximálna možná kapacita jednej schranky je 2000 MB, po zaslaní autorizovanej požiadavky vám túto kvótu môžeme navýšiť.

Vytvorenie e-mailovej schránky dokončíte pomocou tlačidla - Uložiť.

Ak sa názov schránky bude zhodovať s aliasom inej schránky, nebude možné ju vytvoriť. Objaví sa hlásenie "Názov schránky je už použitý ako alias niektorého z mailboxov". Najskôr je potrebné odstraniť existujúci alias.

Aby ste zabránili zneužitiu svojej e-mailovej schránky, nepoužívajte prosím príliš jednoduché heslá. Po uložení hesla na server už nie je možné heslo spätne zistiť!

Hromadné vytváranie schránok

Schránky môžete vytvárať tiež hromadne po kliknutí na ozubené koliesko "Nastavena" -> Nastavenia domény -> Hromadné vytvoreníe mailboxov

Príklad:
Vytvárama hromadne 3 schránky s názvom lubos@nazovdomeny.sk (100MB), maria@nazovdomeny.sk (200MB) a uctovnik@nazovdomeny.sk (150MB).

Pokiaľ chceme, aby systém sám vygeneroval heslá, zadáme do prislušného pola nasledujúce riadky a klikneme na tlačítko "Uložiť", čím sa schránky vytvoria:
lubos,100
maria,200
uctovnik,150

Pokud si hesla pro schránky chcete nadefinovat sami už pri vytváraní schránok, zadanie bude vyzerať nasledovne:
lubos,100,semvlozteheslo
marie,200, semvlozteheslo
ucetni,150, semvlozteheslo

Maximálny počet schránok, ktoré je možné hromadne vytvoriť v jednom kroku je 200.