Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Úprava údajov kontaktu domény EU

Pokiaľ si prajete zmeniť údaje pri už registrovaného kontaktu, je postup pre zmenu nasledujúci:

V sekcií Nastavenie a správa domény zadajte do kolonky Doména EU doménové meno, pri ktorom si prajete upraviť kontakt a zvoľte „Hledat“ . Po načítaní údajov o doméne, kliknite na identifikátor kontaktu, ktorý si prajete upraviť. Po načítaní údajov o kontakte rozkliknite odkaz „Upravit kontakt“v spodnej časti stránky.

V dalšom kroku vyplňte alebo prepíšte údaje, ktoré si prajete zmeniť. Akonáhle budú všetky údaje vyplnené, kliknite na tlačítko „Pokračovat“.

Zmenu je možné potvrdiť on-line pomocou autorizačného kódu alebo off-line pomocou formulára. O autorizačné heslo kontaktu
zažiadate kliknutím na odkaz: „Zaslat autorizační kód“. Akonáhle Vám bude heslo doručené, zadajte ho do kolonky Autorizační kód
a kliknite na tlačítko „Potvrdit“.

V prípade, že si prajete vykonať potvrdenie pomocou papierovej žiadosti, zvoľte možnosť písomné potvrdiť a zadajte email, kam má byť formulár zaslaný. Pre potvrdenie je potrebné formulár podpísať autorizujúcou osobou (vlastník kontaktu), podpis úradne overiť a zaslať ho na našu korešpondenčnú adresu:
ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno