Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Upozornění na zaplnění prostoru e-mailové schránky

Každá schránka v našem poštovním systému má limit pro obsah uložených zpráv, po naplnění kvóty je automaticky zablokována a zprávy pro ni jsou odmítány s upozorněním odesílateli, dokud není promazán její obsah, nebo nedojde k navýšení kvóty. Aby k této akci pokud možno nedocházelo, je možné nastavit percentuální část kapacity, po jejímž překročení vás systém automaticky upozorní. Lze nastavit tři kroky s různými akcemi - obecně dojde k odeslání automatické zprávy zvolenému adresátovi.

Toto nastavení pak také můžete ponechat v rukou postmastera, který je provede pro celou doménu.

V Nastavení přejděte do části Nastavení mailboxu nebo Nastavení domény (podle toho, zda nastavujete službu domény, nebo jednotlivé schránky) a zvolte možnost Upozornění na zaplnění. Upravte požadované hodnoty a změnu uložte.

 
Služba Z-mail nabízí možnost kontroly obsazenosti konkrétní e-mailové schránky. Zároveň umožňuje také individuální nastavení zasílání informačních e-mailů na více úrovních nastavení. Tímto způsobem budete mít vždy přehled o tom, kolik volného místa v daném e-mailu máte ještě k dispozici. Služba je koncipována tak, že i v případě kompletního zaplnění e-mailové schránky Vám přijde informační e-mail s návrhem dalšího řešení.

Emailová zpráva, kterou jste obdrželi je zasílána automaticky v případě, že e-mailová schránka dosáhne určité hodnoty zaplnění. Touto zprávou získáváte možnost, jak se vyhnout komplikacím při přeplnění poštovní schránky a její následné nefunkčnosti. Níže uvedené postupy jsou určeny jak pro majitele e-mailové schránky, tak pro správce domény. Ne všechny možnosti však může využít majitel i správce domény současně!

Jestliže tuto zprávu obdržíte, doporučujeme následující možnosti řešení:

  1. Vymazat staré zprávy v e-mailové schránce - může provést majitel e-mailové schránky.
  2. Vysypat koš v e-mailové schránce - může provést majitel e-mailové schránky. Je možné provést jednorázově nebo nastavit automatické vysypávání koše. 
  3. Upravit nastavení filtrů v případě nastavení - uchovávat kopie zpráv na serveru - může provést majitel e-mailové schránky. Podrobnější informace k nastavení filtrů.
  4. Navýšit kapacitu e-mailové schránky - může provést pouze správce