Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Hlavička e-mailovej správy

Hlavička e-mailovej správy obsahuje dôležité informácie a identifikátory konkrétnej správy. Je v nej uvedených veľa detailov ohľadne vytvorenia a autorizácie správy vrátane informácii o odosielateľovi, adresátovi, o spôsobe spracovania správy a jej predávania medzi jednotlivými servermi.

Keď budete potrebovať pomoc s doručovaním pošty alebo presúvaním do spamu, budeme k poriadnemu prevereniu potrebovať hlavičku niektoré problematické správy alebo informácie o nedoručení.

Ukážka hlavičky správy

Return-Path: test@seznam.cz
Received: from relay.zoner.com (r3.zoner.com [217.198.112.199]) by imap1 (Cyrus v2.2.12-Gentoo) with LMTPA;Fri, 12 Aug 2005 12:53:39 +0200
X-Sieve: CMU Sieve 2.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])by relay.zoner.com Postfix) with ESMTP id EEF842000615 for info@nazev-domeny.cz; Fri, 12 Aug 2005 12:46:17 +0200 (CEST)
Received: from relay.zoner.com ([127.0.0.1]) by localhost filter.zoner.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with LMTP id 28958-01-34 for info@nazev-domeny.cz; Fri, 12 Aug 2005 12:46:16 +0200 (CEST)
Received: from mx1.seznam.cz (mx1.seznam.cz [212.80.76.45])by relay.zoner.com (Postfix) with SMTP id 5E9A620004D5 for info@nazev-domeny.cz; Fri, 12 Aug 2005 12:46:16 +0200 (CEST)
Received: (qmail 9776 invoked by uid 0); 12 Aug 2005 10:46:16 -0000
Received: from [217.198.112.101] by arkanoid.go.seznam.cz with HTTP for test@seznam.cz; Fri, 12 Aug 2005 12:46:00 +0200 (CEST)Date: Fri, 12 Aug 2005 12:46:15 +0200 (CEST)
Reply-To: =?iso-8859-2?Q?=2E=20=20W=2E=20=E1?= test@seznam.cz
Cc:
To: info@nazev-domeny.cz
From: =?iso-8859-2?Q?=2E=20=20W=2E=20=E1?= test@seznam.cz
Subject: =?us-ascii?Q?Fwd=3ARe=3A=20test=
Mime-Version: 1.0
Message-Id: 418.722-15211-648720713-1123843575@seznam.cz
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Class: urn:content-classes:message
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
X-Abuse: helpdesk@seznam.cz
X-Seznam-User: test@seznam.cz
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at zoner.com
X-Antivirus: AVG for E-mail 7.0.338 [267.10.7]

Popis hlavičky správy

From: definuje email adresu odosielateľa vo formáte "meno " alebo "adresa".
To: definuje adresu príjemcu. Formát je zhodný s "From".
Cc: kopia emailu. Formát je zhodný s "From", ale je možné zapísať viac adries oddlených čiarkou.
Bcc: skrytá kópia. Formát je zhodný s "Cc".
Reply-To: určuje adresu pre prípadnú odpoveď. Pokiaľ nie je zadána použije sa "From" alebo "mail from".
In-Reply-To: toto identifikuje predcházajúcu korešpondenciu, ktorá je odpoveďou na Vašu správu.
Subject: stručný popis správy (ale toto snáď viete).
Sender: určuje odosielateľa správy, pokiaľ je iný ako je uvedené v položke "From".
Date: dátum odosielania správy vo formáte GMT (př.: "Thu, 18 Jan 2001 16:44 +0100").
References: identifikuje inú korešpondenciu, na ktorú sa táto správa odkazuje.
Message-ID: ID emailu - je automaticky generované mail serverom.
Keywords: kľúčové slová. Jednotlivé slová sa oddelujú čiarkou.
Comments: komentár.
Content-type: určuje kódovanie obsahu - text/plain alebo text/html a znakovú sadu.
Mime-version: nastavuje verziu špecifikácie MIME. Používa sa Mime-version: 1
X-??? Ďalšie parametre, ktoré nie sú špecifikované v MIME, ale sú používané rôznými programami.
X-Priority: 1 vysoká priorita.
X-Mailer: PHP identifikácia programu, ktorý bol použitý k odoslaniu emailu.

Ako získať hlavičku správy

ZONER Webmail

Detail správy --> Viac -> Zobraziť zdrojový kód

webmail_zdroj_označené.png

Mozilla Thunderbird

Detail správy --> Více -> Zobraziť zdrojový kód

Thunderbird zpráva.png

Microsoft Outlook 2013/2016/2019, Outlook 365

Detail správy --> Súbor -> Vlastnosti

OL365 Vlastnosti.png

Webové rozhranie GMAIL

Detail správy --> Viac (ikona troch bodiek) --> Zobraziť zdrojový kód

gmail zpráva.png

Webové rozhranie Seznam.cz

Detail správy --> Další (vľavo dole) --> Zobrazit hlavičku

seznam zpráva.png