Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Použitie aplikácie Telnet na overenie funkčnosti pošty

Aplikáciu telnet je možné použiť na overenie funkčnosti pošty priamo z Vášho PC.

Postup spustenia telnetu je nasledujúci:

Windows - spustit príkazový riadok: Start -> Spustit - cmd

Ak ste používateľom Windows Vista a novších, je potrebné Telnet najskôr povoliť. Postup je popísaný tu, odrážka "Ako nainštalovať...".

Linux - spustit konzolu: konsole

Overenie POP3 protokolu:

Do príkazového riadka postupne zadávajte príkazy zvýraznené tučným písmom:

telnet pop3.zoner.com 110

+OK imap4 <3808427109.1248856748@imap4>

user nazovmailboxu@nazov-domeny.sk

+OK Name is a valid mailbox

pass vaseheslo

+OK Mailbox locked and ready

list

+OK scan listing follows

Takto vyzerá korektný záznam o prihlásení na mailbox pomocou telnetu na POP3.

Príkazy pre aplikáciu Telnet a chybové hlásenia je možné tiež nájsť tu: RFC 1939

Overenie IMAP protokolu:

Do príkazového riadka postupne zadávajte príkazy zvýraznené tučným písmom:

telnet imap.zoner.com 143

Trying 217.198.112.218...

Connected to imap2.zoner.com.

Escape character is '^]'.

* OK [CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 LITERAL+ ID STARTTLS AUTH=NTLM

AUTH=LOGIN AUTH=PLAIN AUTH=DIGEST-MD5 AUTH=CRAM-MD5

SASL-IR] imap2

A login nazevmailboxu@nazev-domeny.cz heslo

A OK [CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 LITERAL+ ID LOGINDISABLED ACL

RIGHTS=kxte QUOTA MAILBOX-REFERRALS NAMESPACE UIDPLUS

NO_ATOMIC_RENAME UNSELECT CHILDREN MULTIAPPEND BINARY SORT

SORT=MODSEQ THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES

ANNOTATEMORE CATENATE CONDSTORE SCAN IDLE LISTEXT LIST-SUBSCRIBED X-NETSCAPE URLAUTH] User logged in

Takto vyzerá korektný záznam o prihlásení na mailbox pomocou telnetu na IMAP.

Overenie SMTP protokolu:

Do príkazového riadka zadáme príkaz zvýraznený tučným písmom:

telnet smtp.zoner.com 25

220 smtp.zoner.com ESMTP Mailer (one)

Tento riadok potvrdzuje, že z Vášho PC je možné sa pomocou telnetu pripojiť na SMTP server. Výpis z telnetu sa dá použiť pri riešení nekorektností, súvisiacich s poštovými službami.