Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

SSL certifikáty

S postupným rozširovaním siete Internet sa objavovali stále väčšie požiadavky na zabezpečenie prenášaných dát. Preto bol firmou Netscape v roku 1996 vyvynutý protokol SSL (Secure Socket Layer). Protokol SSL je otvorený a využívať ho môže ktokoľvek pre súkromné aj komerčné účely. V súčasnosti je to jedna z najpoužívanejších metód pre zabezpečenie dátových prenosov v rámci Internetu.

SSL zabezpečuje prenos dát medzi serverom a klientom (užívateľovým prehliadačom). Zaisťuje šifrovanie prenášaných informácií a autentizáciu oboch komunikujúcich strán pomocou digitálnych certifikátov. Technológia SSL nie je nijak obmedzená iba na protokol HTTP, je možné využiť aj pre bezpečné pripojenie k FTP, NNTP či k poštovým službám cez protokol SMTP, POP3, IMAP4 a radu ďalších.

To, že sme k webovej stránke pripojený pomocou zabezpečenia SSL, obvykle zistíme podľa adresy stránky, ktorá obsahuje najviac písmeno „s“ - napr. https://www.zoner.com. Zabezpečenie prenosu býva indikované podfarbením adresného riadku a ikonkou zámku v stavovom alebo adresnom riadku prehliadača. Pokiaľ klikneme na ikonku alebo na začiatok webovej adresy, zobrazí sa informácia o použitom certifikáte, jeho vydavateľovi a platnosti (záleží na type a verzií webového prehliadača).

Aký je rozdiel medzi SSL s pevnou IP a metódou SNI?

Pri štandardnom využití SSL certifikátu je vždy nutné mať ku každej doméne pridelenú samostatnú IP adresu. Podľa nej server identifikuje, akú stránku si klient praje vidieť. Výhodou je, že protokol SSL/TLS je podporovaný u všetkých operačných systémov a nevyskytujú sa takmer žiadne problémy s kompatibilitou u klientov. Viac o SSL na samostatné IP v tomto článku.

V ponuke máme už aj zabezpečenie pomocou SNI (Server Name Indication). Táto metóda umožňuje prevádzkovať väčší počet rôznych doménových mien s vlastnými SSL certifikáty pod jedinou IP adresou. V prípade klasického zdieľaného webhostingu tak nie je treba mať pre certifikát pevnú IP adresu. Nevýhodou môže byť nekompatibilita so staršími operačnými systémami a staršími verziami prehliadačov, kde sa dá však časom očakávať posun tiež. Viac o SSL s použitím SNI v tomto článku.