Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Webhosting Linux – SSH protokol

Naši zákazníci môžu využívať pre prístup k linuxovému webhostingu zabezpečený protokol SSH miesto FTP či jeho zabezpečenej varianty FTPS.

Aktiváciou protokolu SSH môžete vykonať v centre administrácie vašeho zákazníckeho účtu. V zozname služieb po vyhľadaní konkrétnej domény zvolíte tlačítko - Detail - pri domény. V nasledujúcej ponuke - Prístup k SSH - aktivujete protokol SSH.

Podrobné informácie ku spôsobu použitia:

 • adresa serveru, na ktorú sa pripojujete:
  • pre zákazníkov zdieľaného webhostingu: ssh.czechia.com
  • pre zákazníkov služieb serverhosting a VPS: IP adresa vášho serveru alebo doména v tvare nazovserveru.zarea.net
 • port pre SSH je štandardný port 22
 • užívateľské meno a heslo je zhodné s údajmi pre FTP
 • RSA fingerprint ssh.czechia.com je: f8:0f:94:b7:4c:de:54:ea:0e:2a:b7:d4:10:8d:d7:b9

Okrem grafického klienta WinSCP apod. môžete použiť aj klienta pre prácu s konzolou (napr. Putty). Prípadne máte tiež možnosť spustiť si na servery program Midnight Commander (mc) .

Použiť môžete tieto príkazy:

 • bash, cp, dircolors, ls, mkdir, mv, rm, rmdir
 • sh, du, groups, id, ssh, scp, more, less
 • cat, sed, mc, mcedit, grep, clear, sftp-server, ssh-keysign
 • find, ftp, chmod, zip, unzip, vi, vim, nano, wget
 • tar, gzip, gunzip, zcat, bzip2, bunzip2, bzcat

Príkazy mysql a mysqldump je možné použiť tak, že si v zákazníckom centru povolíte prístup do databázy zo svojej IP adresy. Tu už nie je potreba využívať SSH prístup.

Protokol SSH podporujeme pri týchto webhostingových programoch: Linux, Linux Plus, LinuxProfi a pri našich individuálnych programoch - VPS Linux, Serverhosting Linux.

Čo je to SSH ?

SSH (Secure Shell) je zabezpečený komunikační protokol v počítačových sieťach, ktoré používajú TCP/IP. Používa sa pre komunikáciu s webovým serverom a pre prenos dát na server. V praxi je jeho použitie v SSH klientovi veľmi podobné, ako práca cez FTP. Výhodou je fakt, že protokol SSH je vždy šifrovaný bez ďalších úprav a nastavení, narozdiel od FTP, respektíve FTPS.