Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Ako spravovať DNS

  1. Prihláste sa do centra administrácie na adrese http://admin.slovaknet.sk
  2. V ľavom menu vyhľadajte sekciu Domény a nastavenia a kliknite na odkaz Správa DNS
  3. Zadajte doménové meno a potvrďte výber kliknutím
  4. V pravom menu zvoľte možnosť DNS manažér
  5. Vykonajte potrebnú úpravu DNS záznamov
  6. Pokiaľ nemáte aktivované automatické prenášanie zmien na server, kliknite na oranžové tlačítko Preniesť zmeny vo vrchnej časti. Po prenesení zmien sa začnú Vaša úpravy ihneď šíriť po internetovej sieti. Maximálna doba šírenia DNS záznamov je zhruba 24 hodín.

Vysvetlenie jednotlivých pojmov:

A záznam
Slúži pre smerovanie domény 2. úrovne ( označená ako "@") a subdomén na IPv4 adresu serveru (rozumej serveru, kde má byť hostovaná Vaša doména)

AAAA záznam
Slúži pre smerovanie domény 2. úrovne ( označená ako "@") a subdomén pomocou IPv6 adresy.

CNAME záznam
Slúži pre smerovanie subdomén na menný názov serveru. Za názvom serveru je vždy nutné zadávať bodku! Nieje možné nastaviť CNAME záznam, ktorý obsahuje rovnakú hodnotu, aká je už použitá v ostatných DNS záznamoch domény!

MX záznam
Slúži pre nastavenie poštového serveru. Môžete zadávať len menný názov serveru. Pokiaľ budete mať iba IP adresu na ktorú si prajete smerovať MX záznam domény, je možné vytvoriť v A záznamu subdoménu tretej úrovne a tuto subdoménu(jej menný tvar) uviesť do MX záznamu

SRV záznam
obecný záznam pre lokalizáciu služieb, ktorý sa používa pre novšie protokoly (SIP, XMPP). Nieje teda nutné vytvárať špeciálne typy záznamov pre konkrétne protokoly, ako je napr. MX záznam.

TXT záznam
Pôvodne určený pre vloženie ľudsky čitateľného textu, teraz používaný napríklad pre SPF (Sender Policy Framework - špecifikuje adresy serverov, z ktorých je povolené odosielať správy z danej domény)

CAA záznam
Jedná sa o typ DNS záznamu, ktorý nám zdeluje, aká certifikačná autorita má povolené vystaviť SSL certifikát pre určenú doménu. Tím, že CAA záznam definuje vydavateľa certifikátu, je zabránené jeho vydaniu neoprávneným subjektom a zvyšuje tak dôveryhodnosť https spojenia so serverom.

TLSA záznam
Na rozdiel od CAA záznamu, ktorý slúži k zamedzeniu samotnému vystaveniu podvrhnutého certifikátu inou autoritou, než aká bola v rámci záznamu špecifikovaná, záznam typu TLSA overuje certifikát, ktorý už pre doménu vystavený bol. Záznamy typu TLSA a CAA sa tak vzájomne doplňujú. Pre zvýšenie stupňa bezpečnosti je možné oba druhy záznamov využiť v kombinácii s ochranou DNSSEC.

Upozornenie


S ohľadom na zavedenie podpory technológie DNSSEC, ktorá ďalej zvyšuje bezpečnosť Vašich domén, sme nútení striktnejšie dodržovať pravidlá RFC pre tvorbu zónových záznamov domén. Jedná sa o záväzné pravidlá, ktoré stanovujú obsah možných záznamov a ich kombinícii v DNS pri doméne.

Konkrétne je teraz treba dodržovať následujúce pravidlá:

  • nieje povolený CNAME záznam *
  • nieje povolený CNAME záznam @
  • nieje povolený CNAME záznam totožného mena ako ktorýkoľvek iný typ záznamu
  • (napr. www IN CNAME some.hosting.sk, pokiaľ existuje záznam www IN A 1.2.3.4 názov www by bol totožný ako pri A zázname)