Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Ako spravovať DNS

  1. Prihláste sa do Centra administrácie na adrese http://admin.slovaknet.sk
  2. V Zozname služieb kliknite na doménu, pri ktorej budete chcieť editovať DNS záznamy
  3. V hornom menu vyberte záložku DNS manažér

dns-manazer.png

Vysvetlenie jednotlivých pojmov:

A záznam
Slúži pre presmerovanie domény 2. úrovne ( označená ako "@") a subdomén na IPv4 adresu serveru (rozumejte serveru, kde má byť hostována Vaša doména)

AAAA záznam
Slúži pre smerovanie domény 2. úrovne ( označená ako "@") a subdomén pomocou IPv6 adresy.

CNAME záznam
Slúži pre smerovanie subdomén na menný názov serveru. Za názvom serveru je vždy nutné zadávať bodku! Nie je možné nastaviť CNAME záznamu rovnaké meno, aké je už použité v ostatných DNS záznamoch domény!

MX záznam
Slúži pre nastavenie poštového serveru. Môžete zadávať iba menný názov serveru. Za názvom serveru je vždy nutné zadávať bodku! Pokiaľ budete mať iba IP adresu na ktorú si prajete smerovať MX záznam domény, je možné vytvoriť v A zázname subdoménu tretej úrovne a túto subdoménu(jej menný tvar) uviesť do MX záznamu

SRV záznam
obecný záznam pre lokalizáciu služieb, ktorý sa používa pre novšie protokoly (SIP, XMPP). Nie je teda nutné vytvárať špeciálne typy záznamov pre konkrétne protokoly, ako je napr. MX záznam.

TXT záznam
Pôvodne určený pre vloženie ľudsky čitateľného textu, teraz používaný napríklad pre SPF (Sender Policy Framework - špecifikuje adresy serverov, z ktorých je povolené odosielať správy z danej domény)

CAA záznam
Jedná sa o typ DNS záznamu, ktorý nám zdeluje, aká certifikačná autorita má povolené vystaviť SSL certifikát pre určenú doménu. Tým, že CAA záznam definuje vydavateľa certifikátu, je zabránené jeho vydaniu neoprávneným subjektom a zvyšuje tak dôveryhodnosť https spojenia so serverom.

TLSA záznam
Narozdiel od CAA záznamu, ktorý Slúži k zamedzeniu samotného vystavenia podvrhnutého certifikátu inou autoritou, ako tou ktorá bola v rámci záznamu špecifikovaná, záznam typu TLSA overuje certifikát, ktorý už pre doménu vystavený bol. Záznamy typu TLSA a CAA sa tak navzájom doplňujú. Pre zvýšenie stupňa bezpečnosti je možné oba druhy záznamov využiť v kombinácii s ochranou DNSSEC.

Upozornenie


S ohľadom na zavedenie podpory technológie DNSSEC, ktorá zvyšuje bezpečnosť Vašich domén, sme nútený striktnejšie dodržiavať pravidlá RFC pre tvorbu zónových záznamov domén. Jedná sa o záväzné pravidlá, ktoré stanovujú obsah možných záznamov a ich kombináciu v DNS pri doméne.

Konkrétne je teraz potrebné dodržiavať následujúce pravidlá:

  • nie je povolený CNAME záznam * (obvykle je ho možné plnohodnotne nhradiť záznamom * A)
  • nie je povolený CNAME záznam @
  • nie je povolený CNAME záznam totožného mena ako ktorýkoľvek iný typ záznamu
  • (napr. www IN CNAME some.hosting.cz, pokiaľ existuje záznam www IN A 1.2.3.4 názov www by bol totožný ako pri A zázname)