Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Spam laboratórium

Spam laboratórium slúži k prehodnoteniu Vami zaslaných vzoriek správ, ktoré považujete za zle vyhodnotené. Táto funkcia je dostupná po prihlásení k Vašej schránke v prostredí Webmailu.

Ako to funguje?

Pokiaľ ste k schránke prihlásený v prostredí Webmailu a v složke Doručená pošta nájdete správu, ktorú považujete za nevyžiadanú, môžete ju tlačítkom Spam vo vrchnej časti ľahko odoslať k prehodnoteniu a správa bude zároveň presunutá do Koše.

Obdobne potom môžete použiť tlačítko Nie je spam v prípade, že v složke Spam nájdete správu, ktorá nie je nevyžiadaná. Správa sa následne okrem nahlásenia vzorky aj automaticky presunie do Doručenej pošty.