Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Registrácia, predĺženie a pravidlá domény SK

Držiteľom domény SK sa môže stať ktorýkoľvek subjekt (fyzická osoba alebo registrovaná organizácia) s platnou doručovacou adresou v niektorej krajine Európskej únie (EU), Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), alebo Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA). Pri organizáciách je povinné uvádzať IČO (príp. DIČ), pri fyzických osobách je odporúčané uviesť k registrácii dátum narodenia žiadateľa.

Kompletné znenie pravidiel je k dispozícii na stránkach registra slovenskej národnej domény SK-NIC: www.sk-nic.sk

Pravidlá pre tvorbu doménového mena SK

  • doména môže obsahovať len znaky [a-z, 0-9, -]
  • dĺžka domény je najviac 63 znakov
  • minimálna dĺžka domény je 2 znaky
  • doména nesmie začínať, ani končiť znakom "-"
  • doména nesmie obsahovať dva znaky "-" za sebou
  • doménu je možné registrovať na 1-10 rokov
  • doménu je možné predlžovať o 1-9 rokov (celkový počet rokov platnosti registrácie domény nesmie presiahnuť 10 rokov)
  • každé doménové meno musí byť unikátne. Nie je možné registrovať doménové meno zhodné s už registrovaným doménovým menom.
  • doménu môže registrovať osoba alebo registrovaná organizácia s platnou adresou v niektorej krajine EU, EEA, alebo EFTA.