Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Registrácia, predĺženie a pravidlá domény EU

Registrácia domény EU

Doménu EU môžu registrovať:

 • podnikatelia a firmy, ktoré majú svoje sídlo v členskej krajine EU
 • organizácie založené v členskej krajine EU
 • osoby s trvalým pobytom na území členskej krajiny EU

(podmienky geografickej prislušnosti sú stanovené v EU Regulation 733/2002).

Pravidlá sú následujúce:

 • minimálna dĺžka doménového mena je 2 znaky
 • doména môže obsahovať znaky [a-z, 0-9, -]
 • doména môže obsahovať diakritiku [IDN]
 • dĺžka domény je najviac 63 znakov
 • doména nesmie začínať ani končit znakom "-"
 • doména nesmie obsahovať dva znaky "-" za sebou
 • doménové meno je možné registrovať / predĺžiť na 1-10 rokov.

Každé doménové meno musí byť unikátne. Nie je možné registrovať doménové meno zhodné s už registrovaným doménovým menom. Domény .EU podporujú diakritiku od 10.12.2009

Predĺženie registrácie domény EU

 • Domény .eu sa registrujú na 1-10 rokov. Predĺženie registrácie je možné vykonať vždy po roku od zaregistrovania domény.
 • Výzva na úhradu na RENEW (obnovu) domény sa vystavuje 30 dní pred dátumom exspirácie. Splatnosť výzvy je 14 dní.
 • Cena za RENEW domény sa odvíja vždy od cenníka, aktuálneho v čase predlžovania domény. Platný cenník nájdete na našich www stránkach.
 • Ak nepríde k obnoveniu domény, dostane sa doménové meno 2 dni pred koncom mesiaca do stavu KARANTÉNA. Renew zo stavu karanténa je vykonané automaticky po úhrade vystavenej výzvy.