Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Prístup k mailboxu

Štandardne môžete k e-mailovej schránke pristupovať prostredníctvom webového rozhrania webmail.zoner.com, prípadne pomocou niektorého z e-mailových klientov (Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, klienti v mobilných zariadeniach apod.). Pokiaľ sa avšak pripíjate len cez webové rozhranie, môžete vypnúť možnost pripojenia k mailboxu cez protokoly POP3/IMAP a SMTP, teda znemožniť pijímanie aj odosielanie e-mailov pomocou e-mailového klienta.

Ovládanie

Nastavenie prístupu k e-mailovej schránke vykonáte cez webové rozhranie webmail.zoner.com. Po prihlásení k Vašej e-mailovej schránke kliknite na Nastavenia -> Nastavenia mailboxu -> Prístup k mailboxu kde môžete vypnúť možnosť prijímania e-mailov (Prístup cez protokol IMAP/POP3) alebo odosielania e-mailov (Odosielanie cez protokol SMTP).

Výhody

Pokiaľ budete mať nastavené 2FA - dvojfaktorové overenie , znemožní to útočníkovi, ktorý by uhádol alebo získal Vaše heslo, aby prijal alebo odoslal akékoľvek e-maily v rámci Vašej schránky.