Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Príklad skriptov pre pripojenie k MySQL databáze:

Pre správnu funkčnosť databázy je nutné v connection stringu pri špecifikácii databázového serveru použiť:

<názov-databázy>.dbaserver.net

Ak využívate pre prihlásenie k databáze IP adresu, je nutné si ju upraviť podľa výšky uvedeného príkladu, inač v prípade migrácie databázy na iný server prestane pripojenie k databáze fungovať.

<?php
$link=mysql_connect(<názov-databázy>.dbaserver.net, "názov_užívateľa", "heslo")
or die ("Could not connect: ".mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>");
print ("Connected successfully");
mysql_select_db("nazov_databázy");

// .....ďalšie príkazy a dotazy na databázu

mysql_close($link);
?>