Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Priečinky

Priečinky

V tejto časti menu máte možnosť vytvárať nové schránky (ikona [+] v dolnej časti) a už vytvorené mazať alebo vyprázdniť ich obsah. Priečinky, vytvorené systémom, prosím ponechajte.

Umiestnenie

Meno priečinka
Nadradený priečinok

Nastavenie

Režim zobrazenia zoznamu

Informácie

Počet správ
Veľkosť
Typ priečinku

Prihlásené priečinky a ľavý rámec
Aktuálne prihlásené priečinky sa zobrazujú na farebnej ploche. Pomocou voľby "Možnosti nastavenia" si môžete nastaviť automatickú aktualizáciu stránky. Pod tučným nadpisom "Priečinky" môžete stránku aktualizovať ručne kliknutím na "(aktualizovať zoznam priečinkov)".

Prvý uvedený priečinok obsahuje doručené správy. Číslo v zátvorkách označuje počet neprečítaných správ. Toto číslo sa môže líšiť od celkového počtu správ, zobrazených v pravom rámci. Pod priečinkom INBOX sa zobrazujú ďalšie priečinky a podpriečinky. Ich farbu môžete ľubovoľne meniť pomocou schémy "Možnostiach nastavení".

Odstrániť
V rozbaľovacom zozname priečinkov môžete priečinky zmazať. Tento zoznam však nemusí obsahovať všetky zobrazené priečinky. Priečinok "Inbox", "Odoslaná pošta" alebo "Kôš" nie je možné odstrániť.

Vytvoriť
Priečinky je možné vytvoriť zadaním názvu priečinka a kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť". Ak si želáte, aby priečinok obsahoval podpriečinky, musíte túto požiadavku zvoliť v rozbaľovacom zozname priečinkov.

Na niektorých mailserveroch existujú 2 druhy priečinkov. Jedny obsahujú správy, druhé priečinky. Ak pomocou voľby "Možnosti nastavenia" zvolíte "Priečinok môže obsahovať podpriečinok", vytvorený priečinok bude obsahovať len priečinky. V opačnom prípade sa budú v priečinku uchovávať len správy.

Premenovať
Pomocou tlačidla "Premenovať" môžete priečinky ľubovoľne prejmenovávať. Tento zoznam nemusí obsahovať všetky priečinky, zobrazené v ľavom rámci. Nie je možné premenovať priečinky "Odoslaná pošta", "Kôš" a INBOX.

Prihlásiť a Odhlásiť
Prihlásiť: zaregistrovať priečinok na mail serveri tak, aby sa zobrazoval v zozname. Odhlásiť: zrušiť registráciu na mail serveri.