Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Prevod webhostingu od inej spoločnosti

Uvedené spôsoby slúžia k predpríprave priestoru a zaisteniu plynulého prechodu webovej prezentácie pod našu správu.

Následujúce postupy platia pre všetky doménové mená, u ktorých si prajete využívať naše hostingové programy a máte záujem, aby sme pri doménach figurovali ako registrátor a správca DNS serverov.

a) Preregistrácia (zmena registrátora a správcu DNS)

Predpríprava hostingového programu pri doménach .SK:

1. fáza (zmena registrátora):

Zmenu registrátora vykonáte na adrese www.slovaknet.sk/clanok/prevod-domeny/. Pri prevode sa automaticky predvyplní naša sada nameserverov a preto je nutné sadu nameserverov zmeniť späť na súčasného poskytovateľa hostingu. Identifikátor sady nameserverov súčasného správcu DNS serverov zistíte napríklad na adrese www.regzone.cz/domena/nastaveni-a-sprava-domeny, kde do prvého políčka názov domény zadáte celý tvar doménového mena BEZ WWW. Akonáhle upravíte sadu nameserverov, kliknite na tlačítko pokračovať a dokončite zmenu registrátora vložením autorizačného kódu. Pokiaľ nemáte kód domény k dispozícii, môžete si ho preposlať cez uvedený odkaz zaslat autorizační kód.

2. fáza (kontaktovánie zákaznickej podpory)

Na adresu admin@zoner.sk zašlete požiadavku na predpripravenie priestoru kde prosím uveďte nasledujúce informácie:
- názov domény
- zvolený program ( ponuku programov nájdete na adrese: www.slovaknet.sk/webhosting ).
- číslo zákazníckeho účtu na ktorý bude doména priradená.

3. fáza (zriadenie služby, odladenie prezentácie)

Po spracovaní požiadavky Vám bude odoslaná správa o zriadení programu včetne inštrukcií, ako si zobraziť prezentácii vo Vašom počítači v prípade, že doména nemá stále naše NS servery. Na pridelený FTP priestor nahrajte prezentáciu a v prípade potreby si zriadite e-mailové schránky. Pokiaľ test Vašej prezentácie prebehol úspešne, môžete prejsť k dokončeniu preregistrácie.

4. fáza (zmena správcu DNS serverov na ZONER)

Zmenu technického správcu vykonáte na adrese: www.regzone.cz/domena/nastaveni-a-sprava-domeny, kde do prvého políčka "název domény" zadáte celý tvar doménového mena BEZ WWW. Po načítaní údajov kliknite na odkaz Upraviť doménu (držiteľ, DNS, kontakty). Tu potom zatrhnite políčko použít sadu nameserverů NSSET:ZONER ; a kliknite na tlačítko pokračovať. K dokončeniu zmeny je nutné zadať zoner autorizačný kód , ktorý je možné preposlať cez uvedený odkaz zaslať autorizačný kód. Po dokončení tohoto kroku je doména kompletne prevedená pod našu správu.

Predpríprava hostingového programu pri generických a národných doménach:

1. fáza (objednávka preregistrácia a odoslanie zálohovej faktúry):

Na stránkach www.slovaknet.sk kliknite na odkaz prevod domény a ďalej na tlačítko previesť. Po načítaní stránky zadáte názov doménového mena do pola pre vyhľadávanie. Po kliknutí na tlačítko hľadať sa vykoná overenie domény s výsledkom registrácie. Doménové meno s označením registrácie zaškrtnite a pokračujte ďalej v objednávke preregistrácie. Po dokončení objednávky Vám bude odoslaná výzva k úhrade, ktorú prosím zatiaľ nehraďte !!

2. fáza (kontaktovánie zákazníckej podpory)

Na adresu admin@zoner.sk zašlite požiadavku na predpripravenie priestoru ku ktorej prosím uveďte nasledujúce informácie:
- názov domény
- zvolený program ( ponuku programov nájdete tu: www.slovaknet.sk/webhosting ).
- číslo zákazníckeho účtu na ktorý bude doména priradená.

3. fáza (zriadenia služby, odladenie prezentácie)

Po spracovaní požiadavky vám bude odoslaná správa o zriadení programu vrátane inštrukcií, ako si zobraziť prezentáciu vo vašom počítači v prípade, že doména stále nemá naše NS servery. Na pridelený FTP priestor nahrajte prezentáciu a v prípade potreby si zriadite e-mailové schránky. Pokiaľ test Vašej prezentácie prebehol úspešne, môžete prejsť k dokončeniu preregistrácie.

4. fáza (uhradenie faktúry, spustenie preregistrácie)

K dokončeniu preregistrácie je teraz nutné uhradiť zalohovú faktúru, ktorá Vám bola vystavená. Po prijatí platby sa automaticky spustí prevod domény pod našu správu. V rámci prevodu Vás kontaktujeme s požiadavkou o informácie, ktoré budú nutné pre dokončenie prevodu.

b) Čiastočná preregistrácia (zmena správcu DNS)

Nasledujúci postup platí pre všetky doménové mená, pri ktorých si prajete využívať naše hostingové programy bez zmeny súčasného registrátora.

Predpríprava hostingového programu pri generických a národných doménach

1. fáza (vytvorenie zákazníckeho účtu, voľba hostingového programu)

V prípade, že u nás ešte nemáte vytvorený zákaznícky účet, spravte registráciu na adrese admin.slovaknet.sk.. Po obdržaní záverečnej správy si vyberte z ponuky webhostingových programov na adrese www.slovaknet.sk/webhosting/.

2. fáza (kontaktovanie zákaznickej podpory)

Na adresu admin@zoner.sk zašlete požiadavku na predpripravenie priestoru, kde prosím uveďte nasledujúce informácie:
- názov domény
- zvolený program
- číslo zákazníckeho účtu, na ktorý bude doména priradená

3. fáza (zriadenie služby, odladenie prezentácie)

Po spracovaní požiadavky Vám bude odoslána správa o zriadení programu vrátane inštrukcií, ako si zobraziť prezentáciu vo vašom počítači v prípade, že doména nemá ešte naše DNS servery. Na pridelený FTP priestor nahrajte prezentáciu a v prípade potreby si predpripravte e-mailové schránky. Pokiaľ test Vašej prezentácie prebehol úspešne, môžete prejsť k vykonaniu zmeny technického správcu.
POZOR!!!!
V prípade, že technického správcu meniť nechcete, vynecháte fázu 4 a nastavíte iba DNS záznamy smerujúce na naše servery. Toto nastavenie vykonajte u súčasného správcu nameserverov.

4. fáza (zmena správcu DNS serverov na ZONER)

Zmenu správcu DNS serveru je možné vykonať len u súčasného registrátora.
Pre domény CZ použite identifikátor sady nameserverov: NSSET:ZONER
Pre ostatné domény použite nasledujúce DNS servery :
- ns1.regzone.info
- ns1.regzone.cz
- ns1.regzone.de

V prípade, že vám ani jedna z uvedených variant nevyhovuje, kontaktujte našu zákaznícku podporu e-mailom na adrese admin@zoner.sk alebo telefonicky na čísle +421-2-682 65 986, .