Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Presmerovanie HTTP na HTTPS

Apache Webserver

Ak používate populárny webový server Apache, môžete jednoducho presmerovať celú prevádzku z nezabezpečeného HTTP na HTTPS. Ak návštevník pôjde na váš web, bude presmerovaný na zabezpečený HTTPS protokol.

Logo Apache Web server

AK ste správca servera, môžete toto nastavenie vykonať v súbore httpd.conf pomocou konfigurácie nižšie. AK správcom nie ste a využívate webhosting, môžete presmerovanie vyriešiť pomocou súboru .htaccess. Do priečinka, ktorý chcete presmerovať na HTTPS, vložte .htaccess s touto konfiguráciou:

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Na serveri je nutné zapnutie modulu mod_rewrite, čo však u väčšiny webhostingov nie je prekážkou.
Ak nechcete presmerovať celý web, ale len jednu konkrétnu stránku, použite túto konfiguráciu:

RewriteEngine On
RewriteRule ^apache-redirect-http-to-https.html$ https://www.yoursite.com/apache-redirect-http-to-https.html [R=301,L]

nginx

Logo nginx

Na presmerovanie na serveri nginx pridajte tučný riadok do konfigurácie servera:

server {
listen 80;
server_name nazov-domeny.sk www.nazov-domeny.sk;
rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent;
}

server {
listen 443;
server_name my.domain.com;

ssl on;

[....]
}