Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Přesměrování HTTP na HTTPS

Microsoft IIS 7 a IIS 8

Na Microsoft serveru můžete při využití webového serveru IIS přesměrovat veškerou komunikaci s pomocí následujícího postupu.

Logo Windows Server

Ke svému fungování vyžaduje Microsoft URL Rewrite Module, který musí být na serveru nainstalován. Náš postup se provádí až po instalaci SSL certifikátu a přiřazení k doméně, s čímž vám pomůže náš videotutoriál Instalace SSL certifikátu na server IIS 7.

V Nastavení SSL vaší Web Site se přesvědčte, že máte vypnout volbu Požadovat protokol SSL.

Úprava nastavení Web Site v IIS 7

Vložte následující kód do souboru web.config v hlavním adresáři webu, což je hlavní konfigurační XML soubor ASP.NET aplikace. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 <configuration>
  <system.webServer>
   <rewrite>
    <rules>
     <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">
      <match url="(.*)" />
      <conditions>
       <add input="{HTTPS}" pattern="off" />
      </conditions>
      <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
     </rule>
    </rules>
   </rewrite>
  </system.webServer>
 </configuration>
Více o konfiguraci tohoto souboru najdete na webu Microsoft MSDN Library.